Materiály od užívateľa Mgr. Marián Olejník

Pracujem ako školský špeciálny pedagóg. Dúfam, že môj didaktický materiál vám uľahčí prácu s vašimi žiakmi, deťmi, prípadne klientami. 

131361
Nepriradené k predmetu
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Používanie týchto 48 terapeutických kartičiek hlavne školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom je vhodné
2.00 €
85752
Prírodoveda
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na tému - STROMY
0.00 €