Materiály od užívateľa Mgr. Marián Olejník

Dúfam, že môj didaktický materiál vám uľahčí prácu s vašimi žiakmi, deťmi, prípadne klientami. 

135681
Slovenský jazyk - čítanie
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Týždeň hlasného čítania vo Vašej škole - skvelá školská/ triedna aktivita na celý týždeň, kedy môžete so svojimi žiakmi
5.00 €
134880
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
7 plagátov veľkosti A3 do kancelárie/triedy. Vhodné pre školského špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného poradcu
1.50 €
133652
Etická výchova
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 60 kartičiek zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kartičky použite ako nástroj na podporu
3.00 €
131361
Nepriradené k predmetu
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Používanie týchto 48 terapeutických kartičiek hlavne školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom je vhodné
2.00 €
85752
Prírodoveda
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na tému - STROMY
0.00 €