Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
28192
Etická výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Triedne funkcie - TÉMA LES - úloha týždňa - kráľ, poštárik, strážca, pomocník, poriadko, detektív, časovač, záhradník
2.50 €
28191
Etická výchova
MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Triedne funkcie - úloha týždňa - veliteľ, poštár, botanik, pomocník, strážca, poriadkový manažér, detektív a manažér
2.50 €
28071
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov. Hra obsahuje: - 24 kartičiek so slovami (na každej
1.00 €
28044
Matematika
6., 7.
Testy a písomky
700 desaťminútoviek, 140 listov, 10 dokumentov .pdf Získate 10 dokumentov v .pdf plných desaťminútoviek na otestovanie
0.99 €
27944
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. Materiál obsahuje 21 párov školských
1.80 €
27942
Matematika
5., 6., 7., 8.
Ostatné
50 strán, presne 300 rébusov, v 10 dokumentoch po 30 rébusoch (aby bolo pre všetkých študentov v triede). Rébusy sú
0.99 €
27941
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
S P O L O Č E N S K Á H R A ZÁKLADY RUŠTINY Hra obsahuje otázky a úlohy z 5. ročníka po absolvovaní predazbukového
2.20 €
27937
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
D O M I N O Domácnosť – У нас дома Domino je vytvorené na upevnenie slovnej zásoby z lekcie domácnosť – názvy izieb a
1.30 €
27927
Cudzie jazyky
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
D O M I N O - AZBUKOVÉ OBDOBIE 1 sada – písmená – А, О, К, М, Т, Э, Н, Я, Д, П, И, У 2 sada – celá azbuka (Podľa
1.80 €
27536
Cudzie jazyky
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. Materiál obsahuje 20 párov povolaní
1.80 €
27451
Matematika
5., 6.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež základných početných operácií s desatinnými číslami (sčítanie
1.85 €
27065
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na hodiny SJ zameraná na opakovanie učiva gramatiky 3. ročníka a učiva gramatiky 4. ročníka. Je možné ju
1.50 €
26888
Matematika
4., 5., 6.
Pracovné listy
Máte pred sebou materiály obsahujúce odčítacie štvorlístky, ktoré sa vypĺňajú tak, že žiak postupuje z lístkov po šípke
0.99 €
26865
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso - autor a jeho tvorba. Pexeso je vhodné na hodiny slovenského jazyka (Medzinárodný deň školských knižníc)
2.20 €
26768
Matematika
4., 5., 6.
Pracovné listy
Súbor obsahuje: 2 pracovné listy (jeden príspevok do portfólia, jeden list s výpočtami a prácou s rímskymi číslami), 126
1.30 €
26329
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
V ukážke môžete vidieť spracované vybrané slová po P. V súbore nájdete takto spracované všetky vybrané slová.
15.00 €
25535
Matematika
3., 4., 5., 6.
Didaktické hry
Materiál obsahu 2 listy, kde prvý list obsahuje herné pole a na druhom sú podrobne uvedené pravidlá hry. Cieľom hry je
1.20 €
24571
Biológia
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Jednoduchá a stručná prezentácia o rastlinnej bunke.
4.00 €