Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
46346
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
UMELECKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY Trópy a figúry (prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, metafora, metonymia, symbol, básnická
2.80 €
46338
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra - PUZZLE - Slovné druhy je vhodná na opakovanie učiva o slovných druhov. Puzzle je potrebné vytlačiť, pre
2.50 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
45302
Matematika
6., 7.
Ostatné
Súbor obsahuje 5 strán (úvod, strany s kartami a kontrolou). Po rozstrihaní vznikne 20 kartičiek. Žiaci precvičujú
1.20 €
44728
Matematika
6., 7.
Ostatné
Obsah: Súbor obsahuje 5 strán (úvod, strany s kartami a kontrolou). Po rozstrihaní vznikne 20 kartičiek. Použitie: Žiaci
1.20 €
44679
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Dynamická postrehová hra Meno Mesto Zviera Vec v modernom prevedení zaujme deti aj dospelých....stačí zvoliť obojstrannú
2.50 €
43997
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Pozitívne afirmácie do triedy Súbor obsahuje 18 pozitívnych afirmácií podľa pohlavia, ktorými môžete oblepiť zrkadlo
1.49 €
43913
Matematika
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Veľký problém u žiakov. Pomocou PL žiakom priblížte: druhy mincí a bankoviek, krajiny, v ktorých sa
3.50 €
42835
Anglický jazyk
5., 6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kto má
Didaktická hra na precvičenie výslovnosti a porozumenia vysokých čísel
0.99 €
41374
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - PRÍDAVNÉ MENÁ 2 - hra je určená pre žiakov 6. ročníka po prebratí tematického celku Prídavné mená
2.50 €
41126
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Trojzložkové karty
Vedia vaše deti o tom, že keď v noci na nebi vidia "rožtek" alebo žiarivú "guľu", ide stále o ten istý Mesiac? Ak nie
1.70 €
41122
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Čítaj ako... Ak chcete oživiť žiakom hodiny Čítania či literatúry. Pripravila som kartičky, ktoré môžete počas hodiny
1.50 €
40179
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Plagát na podporu zdravého stravovania môžete vyvesiť v jedálni, v triede či doma. Koncept "jeme dúhu" je zjednoduchšený
0.99 €
40093
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Pexeso je výborná hra na akýkoľvek predmet a pre akýkoľvek ročník. Žiaci si vďaka pexesu priblížia zimné športy, vhodné
1.00 €
40083
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Vianočné pexeso je výborná aktivita v predvianočnom období na navodenie vianočnej atmosféry na akomkoľvek predmete a v
1.00 €
38475
Slovenský Jazyk
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie BALADY Spoločenská hra Hra je vhodné na opakovanie učiva o baladách v 6. ročníku. Pomôcky a postup hry je
2.50 €
38257
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
Školopeniaze slúžia na motiváciu detí v triede. Spoločne zaplňte pokladničku školopeniazmi za správanie, poriadok
1.00 €