Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
110286
Etická výchova
Školský klub detí, 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita "Silné VS slabé stránky" Aktivita je zameraná na prácu, spoznávanie a uvedomenie si silných a slabých stránok
2.20 €
110251
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Š T I P C O V A Č K A POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať kartičky pomiešame, rozdáme
2.00 €
110168
Triednická hodina
8., 9., SŠ
Ostatné
Prezentácia na tému práca snov a plánovanie kariéry predstavuje vhodnú možnosť ako so žiakmi môžeme otvoriť tému
4.00 €
109796
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ČÍSLOVKY - Spoločenská hra Hra je vhodné na opakovanie učiva o číslovkách (pre 7. ročník a vyššie). Potrebujeme: hrací
2.00 €
109611
Anglický jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kto má
Sada troch hier k Veľkej noci: postrehovka, pexeso (či spojovačka - FREE ONLINE), ja mám-kto má (či domino). Slovná
1.00 €
-11 % 1 €
0,89 €
109160
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA SLOVESÁ, VID SLOVIES – dokonavé/nedokonavé Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť
1.50 €
109150
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA ČÍSLOVKY – ZÁKLADNÉ, RADOVÉ, NÁSOBNÉ Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť viac
2.00 €
108470
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
POSTREHOVKA - COUNTRIES Hra doplňujúce materiály COUNTRIES - KVARTETO a COUNTRIES - DOPLNKOVÉ MATERIÁLY. Avšak tiež
0.00 €
108421
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ
Ostatné
72 autokorektívnych kariet zameraných na precvičovanie, upevňovanie a overovanie vzorov podstatných mien. Karty sú
3.00 €
108304
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Sada dvoch tlačiteľných hier - trimino & ja mám, kto má. INTERAKTIVNÍ HRY: COUNTRIES I: https://www.bookwidgets.com/play
1.30 €
-32 % 1,3 €
0,89 €
108285
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Výukové anglické kvarteto COUNTRIES (cudzí jazyk > anglický jazyk > slovná zásoba > countries, capital cities /
2.00 €
-50 % 2 €
1 €
104674
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
PLAGÁTY - epické žánre Materiál obsahuje plagáty, ktoré je možné využiť ako výzdobu triedy, aby ich mali žiaci pri
2.00 €