Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
124737
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Dopravné prostriedky. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu
1.75 €
117533
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Já mám, kto má
Súbor je učerný pre deti od 3 do 6 rokov, každý si tam nájde niečo svoje. Čo v ňom nájdete? Štipcovačku na určenie
1.99 €
106337
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Logický hra - orientácia v priestore (hore, dole, vpravo, vľavo). Cieľom hry je správne poukladať dané obrázky podľa
1.90 €
106332
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Príprava hodiny/lekcie
Pohyblivé obrázky, zvuky, riekanky, hádanky, obrázky - prezentácia pptx Ďakujem za nahliadnutie. Ponúkam prezentáciu na
2.99 €
104693
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Pracovné listy
Súbor BEZPEČNE NA CESTE obsahuje farebné pracovné listy pre deti v materských školách, ŠKD i doma. Nájdete v ňom úlohy
2.00 €
90678
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Didaktické hry
Súbor doprava obsahuje: - 24 kartičiek s obrázkami ku hre Ja mám, kto má - Maľované čítanie O autíčku - Rozprávka O
3.00 €
90626
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Príprava hodiny/lekcie
Súbor obsahuje : *26 dopravných prostriedkov vo formáte A5 *4 karty vo formáte A4 miesto pohybu
2.00 €
89974
Dopravná výchova
Batoľa (1 -3), MŠ, Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Pomôcka pri výučbe dopravných prostiedkov. Ponúkam Vám PDF verziu DOPRAVNÝCH PROSTIEDKOV, ktoré sú 2 na jednej strane
1.60 €
88405
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor DOPRAVA, BEZPEČNE NA CESTE, ktorý je vhodný k tematickému celku doprava, bezpečnosť na ceste,
1.99 €
87697
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje: - kartičky s názvami dopravných prostriedkov - pracovné listy (prepis, hľadanie písmen) - ja mám, kto má
4.50 €
83154
Dopravná výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Karta prvej pomoci do peňaženky Vhodné pre dopravnú, zdravotnú výchovu a učenie sa prvej pomoci Pre všetky vekové
2.10 €
82002
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Hodnotenie, sebahodnotenie
Súbor 6 pracovných listov v téme dopravnej výchovy - dopravné prostriedky, semafor, dopravné značky... Vhodné pre
2.00 €