Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
59327
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2.
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Integrovaný záchranný systém (IZS). Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu
1.50 €
58152
Dopravná výchova
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor obsahuje 8 farebných a 8 čiernobielych strán s obrázkami dopravných prostriedkov a je zameraný na spájanie bodiek
1.50 €
57660
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Pexeso
Ponúkam materiál zameraný na poznávanie farieb, počty. Ďalej v ňom nájdete bludiská, jednoduché puzzle, triedenie
3.00 €
56796
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Dopravné značky, cestičky, počítanie, semafór, básničky
1.00 €
51619
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Štipcovanie
Ponúkam materiál na tlačenie - spolu 40 kariet na rôzne dopravné prostriedky - kde jazdia - voda, vzduch, cesta. Karty
1.30 €
48650
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 72 kartičiek/obrázkov na tému Dopravná výchova
1.00 €
48564
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Dopravné značky Súbor aktivít obsahuje: Dopravné značky: Výstražné, zákazové, príkazové, informatívne, (4 obrázky A4+ 24
3.50 €
47669
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu . Súbor obsahuje: 16 strán materiálu (autíčka+cesta, lode+more, lietadlá
3.00 €
47532
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu pre deti MŠ na tému Doprava, ktorý obsahuje 20 strán. Sú tu úlohy na určenie
3.50 €
47154
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Súbor obsahuje 20 hexagónov na tému Dopravné prostriedky. Súbor je rozdelený na dve časti, v prvej časti deti môžu
1.50 €
41830
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Omaľovánka
Súbor dopravné prostriedky je vytvorený pre deti predškolského veku. Zameriava sa na rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky
1.20 €
36899
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Kartičky s doparvnými značkami na spoznávanie dopravného značenia, ako pomôcka na dopravnú výchovu atď.
2.00 €