Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
110286
Etická výchova
Školský klub detí, 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita "Silné VS slabé stránky" Aktivita je zameraná na prácu, spoznávanie a uvedomenie si silných a slabých stránok
2.20 €
110168
Triednická hodina
8., 9., SŠ
Ostatné
Prezentácia na tému práca snov a plánovanie kariéry predstavuje vhodnú možnosť ako so žiakmi môžeme otvoriť tému
4.00 €
108017
Občianska výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Leukoplasty pre boľavú dušu ako neodmysliteľná súčasť balíčka prvej pomoci aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ . Táto verzia
1.35 €
107539
Občianska výchova
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Leukoplasty pre boľavú dušu predstavujú neodmysliteľnú súčasť balíčka prvej pomoci pre každého z nás. Konkrétne tieto sú
1.50 €
107177
Triednická hodina
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Kartičky so 40 rolami pre žiakov. Môžete rozdať napríklad v deň vysvedčenia na konci roka. Cieľom tohto súboru je
2.79 €
106299
Občianska výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Kartičky slúžia ako pomôcka pri snahe o upokojenie a reguláciu dychu pri pociťovaní stresu, strachu alebo úzkosti. Tieto
1.50 €
105845
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Pravidlá triedy - obsahuje 5 celoživotných pravidiel, ktoré súvisia s ITV vzdelávaním. Celoživotné pravidlá: aktívne
2.00 €
105841
Pracovné činnosti
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
8 predlôh škriatkov so srdiečkami na tvorenie s bradou na nácvik strihania.
1.00 €
105564
Matematika
Didaktické hry
Kartičky s príkladmi (tučniakmi) rozmiestnime po triede. Žiaci si pripravia kartičky (vytlačíme) a ceruzku. Na pokyn
1.60 €
104996
Logopédia
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Postrehová hra, ktorá zabaví najmä chlapcov športového charakteru. Rýchla reakcia, pamäť, postreh, šikovnosť a zábava v
2.20 €
104994
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
2 krát kreslenie v štvorcovej sieti a 2 krát skladanie valentínskeho obrázku, spolu so správnymi riešeniami. Rýchle
1.00 €
104653
Triednická hodina
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci
Pravidlá triedy
Ponúkam autorské kartičky aktivít - Režim dňa v materskej škole Slúžia na motivovanie detí k bežným činnostiam
2.50 €