Materiály od užívateľa Učebné Pomôcky

Pracujem ako učiteľka prvého stupňa ZŠ. Vo svojom voľnom čase rada vyrábam didaktický materiál. 

52068
Slovenský Jazyk
2.
Didaktické hry
Ponúkam súbor nácvičných diktátov pre druhý ročník ZŠ. Diktáty majú aj autokorektívnu funkciu. Súbor obsahuje spolu 22
3.00 €
50163
Slovenský Jazyk
1., 2.
Príprava hodiny/lekcie
Ponúkam Vám súbor aktivít vhodný pre prvý stupeň ZŠ na tému: ,,Marec - mesiac knihy". Súbor obsahuje: plagát v krásnom
2.50 €
50162
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
MAREC - MESIAC KNIHY Ponúkam Vám prezentáciu o tom, ako vznikla kniha vhodný pre prvý stupeň ZŠ na tému: ,,Marec -
2.50 €
49818
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Texty na prečítanie k súboru: Z rozprávky do rozprávky
0.00 €
49559
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam Vám súbor čitateľských aktivít, vhodných na prácu v čitateľskom kútiku, ako aj prácu s akýmkoľvek textom. Súbor
5.00 €
48250
Matematika
2.
Já mám, kto má
Ponúkam známu hru: Ja mám, kto má...? Zameranie: SČÍTANIE A ODČÍTANIE DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL DO 100 BEZ PRECHODU CEZ 10
1.50 €
48249
Matematika
2.
Didaktické hry
Ponúkam známu hru: Ja mám, kto má...? Zameranie: sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10 (jednoduché príklady s
1.50 €
48248
Matematika
2.
Já mám, kto má
Hra: Ja mám, kto má...? Zameranie: slovné úlohy - sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
2.00 €
47328
Prvouka
2.
Didaktické hry
Ponúkam spracovanie tematického celku SPOZNÁVAME ČLOVEKA pre 2. ročník ZŠ Súbor obsahuje: Motivačné autorské básne na
4.00 €
47286
Slovenský Jazyk
2.
Didaktické hry
TVRDÉ A MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY V HRE Ponúkam Vám hravé upevňovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások pre druhý ročník ZŠ v zimnej
5.00 €
42874
Slovenský Jazyk
3., 4.
Didaktické hry
Ponúkam Vám hru zameranú na hravé opakovanie a upevnenie vybraných a odvodených slov. Žiaci súťažia v dvoch tímoch
2.50 €
42319
Slovenský Jazyk
3.
Didaktické hry
Ponúkam Vám zábavnú hru na opakovanie učiva prvého polroka, ktorá sa dá hrať s rôznymi obmenami. Obsahuje učivo z jazyka
4.00 €