Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
134880
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
7 plagátov veľkosti A3 do kancelárie/triedy. Vhodné pre školského špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného poradcu
1.50 €
134689
Etická výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Etická
5.99 €
133968
Etická výchova
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ako darček pre deti od pani učiteľky k vysvedčeniu. Deti vymaľujú políčka s aktivitami, ktoré sa im počas letných
1.50 €
133652
Etická výchova
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 60 kartičiek zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kartičky použite ako nástroj na podporu
3.00 €
132804
Etická výchova
1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Kritériá hodnotenia - Človek a spoločnosť, 1. a 2. cyklus, je vypracovaný metodický materiál k novému Kurikulu. Je možné
2.99 €
132497
Etická výchova
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus - 4. ročník, obsahuje učivo predmetov: Vlastiveda
7.99 €
132496
Etická výchova
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetov: Vlastiveda
7.99 €
132492
Etická výchova
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 2. ročník, obsahuje učivo predmetov: Vlastiveda
7.99 €
132491
Etická výchova
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 1. ročník, obsahuje učivo predmetov: Vlastiveda
4.99 €
132165
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Materiál, ktorý môžete využiť pri sprevádzaní a práci s hnevom. Regulácia emócii sa v súčasnosti javí ako veľmi dôležitá
3.00 €
131918
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ide o súbor komunikačných kariet, 7 strán, na každej strane je 8 kariet, spolu 56 kariet, na ktorých sú rôzne otázky
2.50 €
131188
Etická výchova
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako dobre sa v triede poznáme?/Čo cítiš, keď... Hra obsahuje 80 kartičiek, 40 na tému ako dobre sa v triede poznáme a 40
3.00 €