Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
28995
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
ZHRNUTIE CELÉHO UČIVA SJ V TABUĽKÁCH NA NÁSTENKU. Učivo: vybrané slová, všetky ohybné a neohybné slovné druhy -
6.00 €
28973
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
ZHRNUTIE CELÉHO UČIVA SJ V TABUĽKÁCH. Tabuľky sú určené pre lepšiu orientáciu žiakov v učive. Obsahujú aj pojmové mapy
6.00 €
28968
Slovenský Jazyk
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle - delenie spoluhlások (tvrdé, mäkké, obojaké) - 2.ročník Didaktická aktivita Puzzle je zameraná na precvičovanie
3.00 €
28512
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Súbor obsahuje 27 kartičiek so zašifrovanými slovami. Deti píšu začiatočné písmeno slova na obrázku a odhalia slovo
3.00 €
28470
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Súbor so slovami, ktoré sa žiakom najviac pletú. Celkovo súbor obsahuje 29 strán. Dajú sa vytlačiť ako plagáty na
6.50 €
28372
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Abeceda a číselná os na lavicu + pravá a ľavá ruka. Abeceda je prispôsobená obrázkami Šlabikáru. Túto pomôcku je vhodné
1.50 €
28276
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Vybrané slová - vláčik. Vhodné aj na nástenku.
1.20 €
28201
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Demonštračné karty slúžia na nácvik písania malých písaných písmen abecedy. S demonštračnými kartami sa dá pracovať
1.70 €
28158
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Prečo neurobiť aj obľúbenú detskú hru bludisko poučnou? PDf súbor Písmenkové bludiská obsahuje bludiská k písmenám A,B,C
2.00 €
28071
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov. Hra obsahuje: - 24 kartičiek so slovami (na každej
1.00 €
27796
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra Ja mám, kto má zameraná na fixáciu vybraných slov. Súbor obsahuje kartičky pripravené na vystrihnutie a
1.50 €
27624
Slovenský jazyk - gramatika
3.
Pracovné listy
kombinovaný pracovný list ku dňu čokolády. Predmety prepojené v PL - matematika, slovenský jazyk. Vhodné zaradiť na
0.99 €
27477
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje dve zoraďovačky - ovocie a slovesá(činnosti), ktoré je potrebné pred použitím rozstrihať. Nechajte sa
1.50 €
27397
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Všetky informácie týkajúce sa tohto materiálu nájdete na priložených obrázkoch. EDÍCIA ABECEDNÍK pozostáva z materiálov
2.00 €
27258
Slovenský Jazyk
1., 2.
Pracovné listy
Vytvorila som súbor viet na prepis pre prváčikov. Vety sú určené na prepis z tlačeného písma na písané písmo. Vytvorené
1.50 €
27065
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na hodiny SJ zameraná na opakovanie učiva gramatiky 3. ročníka a učiva gramatiky 4. ročníka. Je možné ju
1.50 €
25837
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Vybrané slová Kedy píšeme y/ý, i/í PDF obsahuje: 21 dvojíc slov + obrázky • na nástenku 21 plagátov A4, • pre žiakov 1
4.00 €
25664
Slovenský jazyk - gramatika
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Vybrané slová v písmenách vhodné na nástenku vo veľkosti A4. Pre lepšiu viditeľnosť na nástenke by som odporúčala tlač
1.00 €