Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
27229
Zemepis
Pexeso
Hra Čierny Peter/Old Maid. Karty v anglickom jazyku. Každá karta zobrazuje vlajku krajiny, názov a slečnu v národnom
2.00 €
24198
Zemepis
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Výzdoba triedy
Plagát slnečná sústava vhodný na výzdobu, ale aj ako didaktická pomôcka.
0.99 €
24150
Vlastiveda
4., 8.
Didaktické hry
Didaktická hra zameraná na prácu s mapou. Pomocou 14 indícií a úloh žiaci objavujú mestá, významné strediská cestovného
2.00 €
19656
Zemepis
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pexeso
Pexeso hra. Dievčatá v národných krojoch. 30 krajín. Názov krajiny v anglickom jazyku. Pripojený je digital paper ktorý
2.00 €
16543
Zemepis
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor Vesmír obsahuje PL so zameraním na: grafomotoriku zrakové vnímanie predmatematickú gramotnosť priestorovú
1.80 €
15515
Zemepis
Projekty
Súbor 30 štátov okolo sveta. Materiál na zhotovenie otváracieho plagátu. Predná strana obrázok krajiny, známy monument
4.00 €
15334
Zemepis
Projekty
Štáty okolo sveta spolu 10 štátov. Pracovné listy k výrobe otváracieho plagátu. Predná strana obrázok krajiny -
2.00 €
15229
Zemepis
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písomky
Písomná práca z humánnej geografie Ázie - slepá mapa, krúžkovanie, obrázky, popis, výber správnej odpovede, porovnanie
2.00 €
15228
Zemepis
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písomky
Písomná práca z fyzickej geografie Ázie - mapa, krúžkovanie, obrázky, popis, výber správnej odpovede, porovnanie...
2.00 €
15227
Zemepis
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list na preopakovanie fyzickej geografie Ázie, alebo ako doplnok vyučovacích hodín. Úlohy sú zamerané na prácu
3.50 €
14864
Zemepis
ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hracie karty Ja mám, kto má na geografiu, téma: Pamiatky UNESCO vo svete ťažšia verzia bez popisov pri obrázkoch
1.49 €
14863
Zemepis
ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hracie karty Ja mám, kto má na geografiu, téma: Pamiatky UNESCO vo svete ľahšia verzia s popisom pri obrázkoch. Posledná
1.50 €
12761
Grafomotorika
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Súbor obsahuje 36 strán rôznych aktivít na tému Slovensko moja vlasť. -grafomotorika, - matematika - slovenský jazyk -
3.00 €
11368
Zemepis
Pracovné listy
30 krajín na zoznámenie. Dievčence v národných krojoch. Anglická verzia. Na opačnú stranu si dopíš čo si sa o krajine
1.00 €
10785
Biológia
3., 4., 5., 6., 7.
Ostatné
Kompletne pripravené materiály ku Dňu vody/Zeme/Afriky, alebo aj na hodiny biológie, prírodovedy a hodín zameraných na
12.00 €
10691
Zemepis
Pracovné listy
Štáty Európy v anglickom jazyku. Pracovné listy na doplnenie údajov: hlavné mesto, kontinent, počet obyvateľov, rozloha
2.00 €
10690
Zemepis
Pracovné listy
Štáty Európy v anglickom jazyku. Pracovné listy - vyfarbi vlajku a na voľné miesto dopíš údaje, ktoré si sa dozvedel
2.00 €
10681
Zemepis
Pracovné listy
Štáty Európy. Pracovné listy - vyfarbi vlajku a na voľné miesto dopíš údaje, ktoré si sa dozvedel. Font použitý v názve
2.00 €