Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
46357
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
SPOLOČENSKÁ HRA - Bábkové divadlo Hra je vhodná pre 5. ročník Žiaci si zábavnou formou zopakujú, čo vedia z tematického
2.50 €
46346
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
UMELECKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY Trópy a figúry (prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, metafora, metonymia, symbol, básnická
2.80 €
46338
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra - PUZZLE - Slovné druhy je vhodná na opakovanie učiva o slovných druhov. Puzzle je potrebné vytlačiť, pre
2.50 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
45404
Matematika
4., 5.
Postrehová hra
Produkt obsahuje: 54 kariet s rímskymi číslicami a z druhej strany s arabským číslom, ktoré slúžia ako kontrola Postup
2.00 €
44679
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Dynamická postrehová hra Meno Mesto Zviera Vec v modernom prevedení zaujme deti aj dospelých....stačí zvoliť obojstrannú
2.50 €
44426
Matematika
4., 5.
Pracovné listy
Súbor obsahuje 5 PL na precvičenie. Nájdete v nich porovnávanie, vyfarbovanie, reťazovky i neznámu x.
2.00 €
44043
Etická výchova
3., 4., 5.
Pracovné listy
Súbor Bezpečnosť na internete je vytvorený pre predmet Etická výchova a je vhodný pre deti od 8/9 do 11 rokov. Obsahuje
2.00 €
43997
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Pozitívne afirmácie do triedy Súbor obsahuje 18 pozitívnych afirmácií podľa pohlavia, ktorými môžete oblepiť zrkadlo
1.49 €
43913
Matematika
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Veľký problém u žiakov. Pomocou PL žiakom priblížte: druhy mincí a bankoviek, krajiny, v ktorých sa
3.50 €
43481
Matematika
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Obľúbenou aktivitou "Ja mám, kto má" si žiaci precvičia premenu jednotiek dĺžky. Vhodné na opakovanie učiva alebo na
1.50 €
43081
Nepriradené k predmetu
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Domino
Zima Domino - aktivitka vhodná na akýkoľvek predmet, na spestrenie hodiny v zimnom období. Domino obsahuje 30 kartičiek
1.20 €
42835
Anglický jazyk
5., 6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kto má
Didaktická hra na precvičenie výslovnosti a porozumenia vysokých čísel
0.99 €
41126
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Trojzložkové karty
Vedia vaše deti o tom, že keď v noci na nebi vidia "rožtek" alebo žiarivú "guľu", ide stále o ten istý Mesiac? Ak nie
1.70 €
41122
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Čítaj ako... Ak chcete oživiť žiakom hodiny Čítania či literatúry. Pripravila som kartičky, ktoré môžete počas hodiny
1.50 €
41092
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Súbor Veľkonočné sviatky na Slovensku obsahuje opis sviatkov od Fašiang až po Veľkonočný pondelok + zvyky a tradície
2.99 €
40427
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Novoročné aktivity- ciele na nový rok, písanie životného príbehu, spomienky na minulý rok, písanie novoročného pozdravu
1.19 €