Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
28138
Slovenský Jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Poskladaj slovo- povolania a dopravné prostriedky Úlohou žiaka je z roztrúsených písmen v kruhu, poskladať slovo. Môže
1.00 €
27536
Cudzie jazyky
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. Materiál obsahuje 20 párov povolaní
1.80 €
26570
Vlastiveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z vlastivedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
24807
Anglický jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Reťazovka - obľúbená didaktická hra na hodinu angličtiny, prípadne na voľnočasové aktivity. Žiaci si zábavnou formou
1.20 €
24452
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hra na povolania Pri hre sa mi často stáva, že žiaci nevedia vymyslieť povolanie, ktoré by mohli ukázať. Preto som
1.50 €
24220
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Výzdoba triedy
Plagátiky dopravné prostriedky, dopravné prostriedky a hudobné nástroje.
1.49 €
23961
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 50 pracovných listov vo veľkosti A4. Na každom PL sú spracované 2 povolania. Spolu je to 100 PL
4.50 €
21078
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Súbor obsahuje 17 aktivít na tému Povolanie. Aktivity je vhodné po vytlačení zalaminovať a opatriť suchým zipsom. Párne
1.40 €
19877
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Povolanie. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava
1.30 €
19718
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Tematický súbor Povolanie a remeslá je možné využiť na interaktívnu tabuľu (prípadne aj klasicky pre tlač). V súbore
1.40 €
19663
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Priestorová orientácia na tému Povolanie. Priestorové skladanie je rozdelené podľa troch obtiažností. Súbor obsahuje
1.40 €
19636
Grafomotorika
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Nájdi ma – zábavná aktivita Určené pre predškolákov a 1.stupeň ZŠ Súbor obsahuje 42 upravených pracovných listov do
3.00 €
19465
Grafomotorika
MŠ, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Počítaj s Bagrom a konštrukčnými strojmi. Zaujímavou a pútavou formou sa učíme rozoznávať čísla a priraďovať k počtu.
1.99 €
19073
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Štipcovanie
Aktivita obsahuje 56 kolíčkovacích kartičiek na tému Povolanie a remeslá. Štipcovanie je zamerané na: rovnaké obrázky
1.40 €
15295
Prvouka
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
14 povolaní na zoznámenie , vhodné pre najmenších. Maliar, kuchár, astronaut, veterinár, výskumník, pilot, architekt
1.00 €
14725
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy k téme povolanie. V anglickom jazyku. 4 povolania na výber. Pracovný list obsahuje text a kontrolné
2.00 €
12328
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci
Pexeso
Súbor aktivít a pracovných listov na tému emócie a povolania Súbor obsahuje zábavné a tvorivé aktivity, puzzle, pracovné
2.50 €
12307
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
E-book Na čo sa dnes zahráme- spoznávame povolania, obsahuje námety na riadené aktivity s deťmi, ktoré sú sprevádzané
6.14 €