Materiály od užívateľa Mgr. Simona Horváthová - specimama

Som Mgr. et Mgr. Simona Horváthová. Mojím cieľom je priniesť zábavné a zmysluplné zážitky z aktivít deťom rôzneho veku.

Dúfam, že moje aktivity, ktoré som vytvorila, zasiali semienka radosti do vašich sŕdc!  Život je veľmi krásny a ja to chcem ukázať prostredníctvom mojich výtvorov.

Príjemnú zábavu pri skúmaní môjho profilu! Ďakujeme, veľmi pekne :)

115478
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor o stvorení sveta pre deti je zábavným a vzdelávacím zážitkom, ktorý podporuje kritické myslenie a fantáziu. Je
2.90 €
112025
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
JARNÁ AKTIVITA - ŠTIPCOVANIE - zábavná aktivita: nájdi rovnaké dvojice. Označiť môžeme štipcom, kamienkom, mäkkou
1.99 €
110812
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor s informatívnymi plagátmi zameranými na slušné správanie v lese pre deti. Tieto plagáty sú vynikajúcim nástrojom
2.00 €
110811
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kalendár na mesiac Marec
0.00 €
110461
Biológia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál oslave Dňa lesov! Tento súbor je plný vizuálne pútavých plagátov a kartičiek, ktoré vás zavedú do úžasného
10.90 €
110458
Biológia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiáli k oslave Dňa lesov! Tento súbor je vaším sprievodcom do fascinujúceho sveta lesov, plného poznania a zábavy
8.90 €
104374
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Prečo s deťmi cvičiť jogu? Pomáha im zlepšiť flexibilitu, koordináciu a koncentráciu. Taktiež im pomáha relaxovať a
2.00 €
104369
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kalendár na mesiac február.
0.00 €
103900
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita zameraná Slabiky, spájanie hlások a písmen na Slabiky. Fonematické uvedomenie hlások a slabík. Aktivita MOJE
7.30 €
103899
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita zameraná Slabiky, spájanie hlások a písmen na Slabiky. Fonematické uvedomenie hlások a slabík. Aktivita MOJE
7.30 €
103893
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita zameraná Slabiky, spájanie hlások a písmen na Slabiky. Fonematické uvedomenie hlások a slabík. Aktivita MOJE
7.30 €
103892
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita zameraná Slabiky, spájanie hlások a písmen na Slabiky. Fonematické uvedomenie hlások a slabík. Aktivita MOJE
7.30 €