Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46563
Slovenský jazyk - čítanie
2., 3.
Pracovné listy
Čitateľská karta Tuláčik a Klára. Poslúži na rozvíjanie fantázie, dokončenie príbehu, identifikáciu hlavnej postavy,...
0.99 €
46357
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
SPOLOČENSKÁ HRA - Bábkové divadlo Hra je vhodná pre 5. ročník Žiaci si zábavnou formou zopakujú, čo vedia z tematického
2.50 €
46354
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Hádanky pre bystré hlavičky. 100 rôznych hádaniek v troch kategóriách náročnosti vo formáte A4. 1 hviezdička - ľahké
3.00 €
46352
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Potrápte si jazýčky. 38 rôznych jazykolamov vo formáte A4. (Na jednej strane 2 jazykolamy.) Ich využitie je len na vás
2.00 €
46346
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
UMELECKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY Trópy a figúry (prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, metafora, metonymia, symbol, básnická
2.80 €
46165
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Materiál povolania pre MŠ obsahuje: PLAGÁTY POVOLANÍ, JA MÁM, KTO MÁ - HRU, POVOLANIA V KOCKE, POHYBOVÉ HRY, BÁSEŇ
3.00 €
43320
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
MEGASÚBOR ROZDELENÝ NA VIAC PREDMETOV - ZAHRNUTÉ VŠETKY ROČNÍKY. PREZRITE SI MOJU CELÚ PONUKU A NÁJDETE SÚBOR PRE VŠETKY
1.50 €
42552
Slovenský Jazyk
4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Pracovné listy robené hravou a výtvarnom formou- na precvičovanie čitateľskej gramotnosti, práce s textom a čítania s
0.99 €
41122
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Čítaj ako... Ak chcete oživiť žiakom hodiny Čítania či literatúry. Pripravila som kartičky, ktoré môžete počas hodiny
1.50 €
38475
Slovenský Jazyk
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie BALADY Spoločenská hra Hra je vhodné na opakovanie učiva o baladách v 6. ročníku. Pomôcky a postup hry je
2.50 €
38133
Slovenský jazyk - literatúra
2.
Ostatné
Hra zameraná na literárne pojmy a autor - dielo v 2. ročníku ZŠ. Hra obsahuje 28 malých kartičiek a 28 veľkých kariet.
1.50 €
37134
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3.
Výzdoba triedy
Prichádza advent. A s ním všetky radosti, na ktoré sa každý rok tešíme. Len tento rok je to troška inak. Z neba práve
3.00 €
36162
Slovenský Jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Žiak dostane 1 papier na daný mesiac. Poznačí si od akého autora knihu číta a aký má názov. V strede PL si môže
1.50 €
35717
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - Frazeologizmy Súbor obsahuje frazeologické jednotky. Na jednej kartičke je frazeologizmus a na druhej kartičke
3.00 €
35661
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF súbor obsahuje 30 výukových kartičiek , ktoré sú vtipne a prehľadne spracované, je možné ich s deťmi použiť ako
2.50 €
35363
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - literárne pojmy Súbor obsahuje pojmy, ktoré má ovládať štvrták. Odporúčam na záver šk. roka ako opakovanie
3.00 €
34702
Slovenský jazyk - čítanie
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Spestrite si obdobie adventu aktivitami na každý deň. Aktivity sú zamerané na čítanie s porozumením. Nájdete v nich
5.00 €
33700
Slovenský jazyk - literatúra
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Ak vaše kroky s deťmi povedú do Martina, bola by škoda obísť miesta posledného odpočinku našich národných dejateľov. V
0.00 €