Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
27023
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - POVESTI Hra je vhodné na opakovanie učiva o povestiach (pre 5. ročník a vyššie). Potrebujeme: hrací
2.50 €
26881
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra: Ľudové rozprávky – LITERATÚRA Hra je vhodná na opakovanie tematického celku – Ľudové rozprávky v 5
2.50 €
26874
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Domino vytlačíme, zalaminujeme, rozstriháme. Rozdáme žiakov do dvojíc/štvoríc. Začíname kartičkou ZAČÍNAME a postupne
1.80 €
26866
Slovenský Jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Domino vytlačíme, zalaminujeme, rozstriháme. Rozdáme žiakov do dvojíc/štvoríc. Začíname kartičkou ZAČÍNAME a postupne
1.80 €
26865
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso - autor a jeho tvorba. Pexeso je vhodné na hodiny slovenského jazyka (Medzinárodný deň školských knižníc)
2.20 €
26680
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Autorské riekanky "Abeceda do škôlky" ponúkam v pdf formáte. Sú orientované nielen na rozvoj reči, pamäti, ale tiež na
2.90 €
20993
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Postup: - vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať, dať žiakom do skupín a hrať. - začíname kartičkou ŠTART a postupne
1.80 €
19674
Slovenský jazyk - literatúra
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - literatúra – opakovanie učiva 6. ročníka, príp. úvodné opakovanie v 7. ročníku Pomôcky: vytlačený a
2.50 €
19673
Slovenský jazyk - literatúra
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - literatúra – opakovanie učiva 5. ročníka, príp. úvodné opakovanie v 6. ročníku Pomôcky: vytlačený a
2.50 €
16757
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - literárne pojmy - (všetky pojmy zo siedmeho ročníka). Odporúčam na záver šk. roka ako opakovanie/upevňovanie
3.00 €
16750
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - literárne pojmy - (všetky pojmy zo šiesteho ročníka). Odporúčam na záver šk. roka ako opakovanie/upevňovanie
3.00 €
16611
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam spoločenskú hru na zábavné opakovanie literatúry 5. ročníka. Hra obsahuje hrací plán (odporúčam vytlačiť na A3 a
3.00 €
16606
Slovenský Jazyk
5., 6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - literárne pojmy - (všetky pojmy z piateho ročníka). Odporúčam na záver šk. roka ako opakovanie/upevňovanie
3.00 €
15662
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam PEXESO - malé formy ľudovej slovesnosti, na jednej kartičke je prvá časť vety, na druhej kartičke je výrok
3.50 €
15566
Slovenský Jazyk
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra Čítanie s porozumením je zameraná na pozorné čítanie textu žiakom. Hra obsahuje: - 60 kartičiek textu, - 240
4.00 €
14891
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list má tri časti: obrázok, text k obrázku a osnovu rozprávky. Úlohou detí je na základe prečítaného, alebo
0.99 €
14168
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagáty s rozprávkovým motívom- začarovaný les, zakliaty zámok, dračia jaskyňa a zelené jazero sú ideálne na vytvorenie
0.99 €
13596
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou si precvičíte učivo o prirovnaniach. Hra obsahuje 36
1.10 €