Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46008
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF obsahuje 5 pracovných listov s úlohami a podnetmi na diskusiu. Deti budú: určovať, čo trápi detičky na obrázku
1.70 €
45877
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako sa cítim? Akú náladu má kamarát? Rozoznávanie emócií, s ktorými sa stretávame. Súbor obsahuje 44 rôznych emócií.
3.80 €
45024
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
Materiál má 18 strán a témou je OCEÁN. Obsahuje pracovné listy, kartičky s obrázkami živočíchov, omaľovánky, námet na
4.99 €
44962
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Emócie - súbor 44 kariet vhodných na lamináciu s obrázkami emócií (chlapec/dievča), možnosť hrať s kartičkami pexeso. -
1.70 €
44555
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Cieľom tejto aktivity vhodnej pre deti v predškolskom veku je naučiť deti rozpoznávať výrazy tváre a rozprávať o svojich
1.90 €
38845
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Komunikačné kartičky na identifikovanie a pomenovanie pocitov dieťaťa. Súbor obsahuje 32 kartičiek. Vhodné na ranný kruh
1.90 €
38333
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Výzdoba triedy
Míľnikové odznaky šikovnej škôlkarky/škôlkara
0.00 €
37253
Etická výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
Súbor zameraný na prevenciu šikany obsahuje: - 5 plagátov objasňujúcich druhy šikany - pracovné listy s obrázkovým
1.99 €
34658
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Plagáty Plastelínové emócie môžete vytlačiť, zalaminovať a používať opakovane ako podložku pre deti na prácu s
1.90 €
34350
Občianska výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Mnou vytvorené plagáty (5 kusov) vhodné na 1. aj 2. stupeň. Na vyvesenie na nástenku, chodbu či tabuľu :)
1.49 €
34126
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
10X PEXESO + 10X STOLOVÁ HRA TÉMY: Numbers, Colours, Transport, Family, Food, Fruits and Vegetables, My body, Animals
1.99 €
33857
Slovenský Jazyk
MŠ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Kartičky emócie, správanie - rozvoj sociálneho cítenia, rozlíšenie dobrých a zlých prejavov správania. Súčasťou sú
1.50 €
33100
Etická výchova
MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Úplne nový - jedinečný , originálny a veľmi potrebný súbor. Pracujem ako terapeutka, zriaďovateľka súkromnej škôlky, a
3.00 €
33099
Etická výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na tému emócií, pomáhajú žiakom zistiť čo emócie sú, ako ich prežívajú a ako ich zvládať. Materiál je
2.20 €
30520
Anglický jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zábavné kocky sú vhodnou aktivitou pri klesajúcej pozornosti žiakov. Žiaci sa môžu postaviť do kruhu, alebo voľne do
2.50 €
30030
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
KOMUNIKAČNÉ KARTIČKY 💬🗣️ 🧷450ks 🧷23 tematických okruhov
8.50 €
28183
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Psychologická nástenka o postojoch, ako zmeniť svoj postoj k lepšiemu. Materiál je vhodný ako výzdoba triedy, stála
1.20 €
27322
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Zábavné kocky sú skvelou aktivitou na nabudenie triedy. Žiaci hodia kockou a čo im ukáže, to robia. Napodobňujú zvieratá
2.00 €