Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
110286
Etická výchova
Školský klub detí, 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita "Silné VS slabé stránky" Aktivita je zameraná na prácu, spoznávanie a uvedomenie si silných a slabých stránok
2.20 €
109667
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ
Piesne, básne
Milé kolegyne, ponúkam 71 stranový súbor tematicky vhodný na jar a leto, v ktorom je novo spracovaná celosvetovo známa
5.50 €
108796
Pracovné činnosti
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF pracovný zošit a pracovné listy pre deti od 3 do 6 rokov. Ide o učebno - vzdelávací materiál pre materské školy
3.99 €
108753
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
PRACOVNÝ ZOŠIT A PRACOVNÉ LISTY PRE NAJMENŠÍCH Prostredníctvom materiálu si dieťa osvojí základné triedenie vecí podľa
3.99 €
108503
Etická výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ide o súbor kariet, 7 strán, na každej strane je 8 kariet, spolu 56 kariet, na ktorých sú popísané rôzne situácie
2.50 €
108017
Občianska výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Leukoplasty pre boľavú dušu ako neodmysliteľná súčasť balíčka prvej pomoci aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ . Táto verzia
1.35 €
107539
Občianska výchova
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Leukoplasty pre boľavú dušu predstavujú neodmysliteľnú súčasť balíčka prvej pomoci pre každého z nás. Konkrétne tieto sú
1.50 €
106778
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Ostatné
Materiál je zameraný na rozvoj jemnej motoriky u detí predškolského veku. Šablóny je možné využiť na modelovanie
1.00 €
106299
Občianska výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Kartičky slúžia ako pomôcka pri snahe o upokojenie a reguláciu dychu pri pociťovaní stresu, strachu alebo úzkosti. Tieto
1.50 €
104424
Občianska výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
32 ks - KARTY EMÓCIE 8 ks- ZVLÁDACIE MECHANIZMY Kartičky vhodné na ranné kruhy, triednické hodiny či etickú výchovu
1.33 €
102530
Slovenský jazyk - čítanie
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hra pre skupiny hráčov, alebo na individuálne použitie čítania s porozumením. Žiak podľa textu priraďuje obrázok a tým
1.50 €
102493
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagát k svetovému dňu komplimentov. Počet strán 6. Vhodný do MŠ aj ZŠ.
0.99 €