Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
58875
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor POVOLANIE 3. časť. Aktivita zameraná na zoznámenie sa s druhými povolania. Súbor obsahuje 8 farebných kariet a 8
3.80 €
58874
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor POVOLANIE 3. časť. Aktivita zameraná na zoznámenie sa s druhými povolania. Súbor obsahuje 16 plagátov A4 a 32
3.80 €
58659
Cudzie jazyky
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam didaktickú hru "Gib mir 5" na rozvoj rečových zručností u žiakov 1. stupňa. Súbor obsahuje: 39 kartičiek vo
2.50 €
58447
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Náučný súbor pre deti ku dňu mlieka. Súbor obsahuje množstvo náučných plagátov a zábavných aktivít s krásnymi
5.90 €
58288
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
V súbore POČASIE nájdete pracovné listy - farebné aj čierno biele., omaľovanky, obrázky k záznamovému pracovnému listu -
2.50 €
58023
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor Moja Rodina pomáha deťom rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, rozprávať o rodine, charakterizovať členov rodiny. V
6.00 €
57942
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra zameraná na určovanie času v anglickom jazyku. Vhodná pre rôzne ročníky. Intervaly, ktoré sú použité: celá, štvrť
1.00 €
56760
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3.
Didaktické hry
Z čoho je to vyrobené? Cieľom hry je určiť, z akého materiálu je predmet vyrobený (drevo, sklo, plast, papier, kov
2.00 €
56161
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam didaktickú hru "Give me 5" na rozvoj rečových zručností u žiakov 1. stupňa. Súbor obsahuje: 39 kartičiek vo
2.50 €
56133
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor priblíži deťom pojem kompostovanie a na čo slúži. Čo patrí a nepatrí do kompostu. S týmto súborom si môžete s
3.00 €
54936
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 40 kartičiek s tematikou zvieratiek. Hra rozvíja slovnú zásobu, pamäť, zrakovú a sluchovú percepciu. Deti
2.00 €
54520
Anglický jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Hodnotenie, sebahodnotenie
Milé kolegyňe, učitelia, vytvorila som učiteľský plánovač-metodický zásobník v PDF v anglickom jazyku. Dlho som nevedela
13.00 €