Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
78663
Slovenský Jazyk
2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Komunikačné kartičky, tentokrát na tému "Knihy". Súbor má dve časti. Jedna časť obsahuje otázky venované knihám -
2.50 €
78178
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
Štipcovačka je výborná aktivita vhodná v prípravnom období na fonematické uvedomenie začiatočnej hlásky v slove. Súbor
2.50 €
78151
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zaraď správne do domčeka. Určovanie prvého písmena v slove. Súbor je vo formáte A4. Každý domček je na jednej strane
4.50 €
77871
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Precvičte si fonematické uvedomenie začiatočnej slabiky v slove skladajúcej sa z 2 hlások. PDF obsahuje dve sady
2.15 €
77825
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam zdarma zadnú stranu k pexesu Comenia Script.
0.00 €
77824
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam obrázkové pexeso k písmu Comenia Script. Súbor obsahuje 48 kartičiek, z toho 24 kartičiek sú písmená a zvyšné
1.20 €
77813
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam hru Ja mám, kto má na tému písmen z abecedy. Písmená sú v tvare Comenia Script. Súbor obsahuje 24 kariet.
1.00 €
77790
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Štipcovanie
Štipcovačka je výborná aktivita vhodná v prípravnom období na fonematické uvedomenie začiatočnej slabiky v slove. Súbor
2.50 €
77549
Slovenský Jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Nie je slovo, ako slovo. Niekedy stačí zmeniť jedno písmenko a význam je úplne iný. V tejto hre si precvičíte význam a
2.00 €
77514
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Záznamník na domáce úlohy pre žiakov, kde si vedia zaznačiť nie len domáce úlohy, ale aj krúžky, predmety, oznamy
3.00 €
77510
Vlastiveda
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Výukový materiál na nástenku/tabuľu na tému ,,Mestá a dediny,,. Materiál obsahuje 7 veľkých plagátov vo formáte a3 -
1.50 €
77321
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál na čítanie s porozumením. Materiál obsahuje 7 krátkých textov. Na každý prečítaný text sú pripravené otázky
2.50 €