Materiály od užívateľa Škôlka Hrou - Bc. Veronika Samuhelová

Som učiteľka v materskej škole a zároveň mama, preto som sa rozhodla vytvárať aktivity pre tých najmenších. Budem rada, ak sa Vám moje aktivity budú páčiť a využijete ich pri svojej práci v škôlke alebo doma so svojimi deťmi. 

135090
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Úlohou dieťaťa je dokresliť panáčikovi určený počet vlasov. Dieťa si môže vybrať aký tip vlasov nakreslí. Jednotlivé
3.00 €
134556
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Aktivita VYTLIESKAJ A VYFARBI obsahuje 30 kartičiek s obrázkami. Úlohou dieťaťa je vytlieskať slovo na obrázku a
3.00 €
134164
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita Popletené kartičky obsahuje 24 kartičiek s obrázkami. Každá kartička je označená názvom skupiny (napr. ovocie
3.00 €
133750
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Pracovné listy
Súbor obsahuje 20 strán jednoduchých úloh pre deti predškolského veku. Súbor aktivít môžete využiť počas letných
1.00 €
133305
Triednická hodina
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
5 diplomov pre žiakov 1. stupňa ZŠ. 2 z nich sú určené len pre prváčikov. Stačí len vytlačiť a vypísať meno žiaka/žiačky
1.00 €
133037
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Úlohou dieťaťa je kresliť pavúčiu sieť podľa predlohy na kartičke. Aktivita farebná pavučinka obsahuje 2 prázdne siete a
3.00 €
133029
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
Súbor obsahuje 10 diplomov pre pani učiteľku v rôznych farebných odtieňoch. Diplom môžete použiť na konci roka ako
1.50 €
132776
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
VYSVEDČENIE pre pani učiteľku v MŠ alebo ZŠ. Stačí len vytlačiť, napísať meno učiteľky a žiaka, ktorý jej vysvedčenie
1.50 €
132109
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Diplomy, pochvaly
Spomienkové listy môžete využiť na konci školského roka pre deti v MŠ. Stačí len vytlačiť a vypísať meno dieťaťa a
1.00 €
131805
Matematika
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Didaktické hry
Touto aktivitou si dieťa precvičuje pozornosť, jemnú motoriku, počítanie v obore 1 - 6, koordináciu oko-ruka
3.00 €
131804
Matematika
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Didaktické hry
Touto aktivitou si dieťa precvičuje pozornosť, jemnú motoriku, počítanie v obore 1 - 6, koordináciu oko-ruka
3.00 €