Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46749
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Cvičenie je vhodné na precvičovanie priestorovej 2D orientácie, precvičovanie grafomotoriky... Deti či žiaci podľa počtu
1.50 €
46735
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 14 valentínskych hádaniek a hlavolamov, ktoré sú určené pre deti od tretieho ročníka. Ide o rôzne
2.70 €
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
46393
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Súbor obsahuje 7 strán (úvod, strany s kartami a kontrolou) Po rozstrihaní vznikne 36 dominových kartičiek (prvé a
1.20 €
46357
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
SPOLOČENSKÁ HRA - Bábkové divadlo Hra je vhodná pre 5. ročník Žiaci si zábavnou formou zopakujú, čo vedia z tematického
2.50 €
46354
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Hádanky pre bystré hlavičky. 100 rôznych hádaniek v troch kategóriách náročnosti vo formáte A4. 1 hviezdička - ľahké
3.00 €
46352
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Potrápte si jazýčky. 38 rôznych jazykolamov vo formáte A4. (Na jednej strane 2 jazykolamy.) Ich využitie je len na vás
2.00 €
46346
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
UMELECKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY Trópy a figúry (prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, metafora, metonymia, symbol, básnická
2.80 €
46338
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra - PUZZLE - Slovné druhy je vhodná na opakovanie učiva o slovných druhov. Puzzle je potrebné vytlačiť, pre
2.50 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
45851
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Bingo
Táto hra je zameraná na upevnenie základných a dôležitých pojmov z udalostí na hore Sinaj, kedy dal Pán Boh Mojžišovi na
4.00 €
45772
Etická výchova
MŠ, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Pripravila som rôzne triedne funkcie. Dúfam, že si na svoje príde každý 😊 Stačí už len zalaminovať, postrihať a šup na
0.99 €
45753
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Plagáty do každej triedy, chodby či kabinetu. Vhodné pre 1. aj 2. stupeň ❤️
1.05 €
45426
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Jednoduchý plánovač na domáce úlohy a zadania. Plánovač je denný, týždenný alebo mesačný v dvoch dizajnoch. formát A4
1.00 €
44837
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Študijný materiál pre všetky zvedavé deti, ktorý využijete aj ako doplnok prírodovedy Na 18 stranách nájdete informácie
3.20 €
44785
Matematika
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál obsahuje mapu okolia Popradu a 8 úloh, ktoré súvisia s mierkou mapy, priamou úmerou a prácou s mapou. Úlohy sú
2.50 €
44256
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Osemsmerovky Téma: VALENTÍN a JAR
0.99 €
44022
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Maximálne precvičenie slovnej zásoby (20 slov) v nasledujúcich aktivitách: prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou domino
6.20 €