Materiály od užívateľa Natália Baránková

133876
Nepriradené k predmetu
2., 3., 4.
Ostatné
Cieľom súboru je plnohodnotne a tvorivo vyplniť čas počas voľných chvíľ, zabaviť sa, oddýchnuť si a popritom si
1.99 €
133386
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí
Ostatné
Cieľom súboru je povzbudiť a potešiť rodičov, a poďakovať sa im za prejavenú spoluprácu počas šk. roka. V súbore nájdete
1.99 €
133385
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Cieľom súboru je povzbudiť a potešiť rodičov, a poďakovať sa im za prejavenú spoluprácu počas šk. roka. V súbore nájdete
1.99 €
130353
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Diplomy, pochvaly
Cieľom súboru je oceniť, motivovať i povzbudiť deti pozitívnym hodnotením. V súbore nájdete verzie milý/milá s farebným
1.49 €
129945
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Cieľom súboru je rozvíjať myslenie, slovnú zásobu a tvorivosť, podporovať spoluprácu u žiakov. Súbor obsahuje 40 viet
1.49 €
128953
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Cieľom súboru je potešiť žiakov, rozvíjať slovnú zásobu a myslenie. V súbore nájdete: 2 strany osemsmeroviek (1 na A4) 2
1.99 €
125965
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Cieľom tohto súboru je spoznávať písmená abecedy a zdokonaľovať si jemnú motoriku pomocou strihania, vyfarbovania
2.49 €
123448
Slovenský jazyk - gramatika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Plagáty hláska a písmeno ako pomôcka pre lepšie zapamätanie.
0.00 €
123447
Matematika
2., 3., 4., 5.
Didaktické hry
Didaktická hra EINSTEINOVE HÁDANKY. Cieľom didaktickej hry je rozvíjať logické myslenie u žiakov. Súbor obsahuje: 6 hier
2.99 €
120106
Slovenský Jazyk
2., 3., 4.
Ostatné
Cieľom tohto materiálu je motivovať žiakov, vytvoriť pozitívny vzťah k písaniu, rozvíjať slovnú zásobu a myslenie. V
2.49 €
115958
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
5x omaľovánka, 1x plagát + text na prepis k Svetovému dňu Downovho syndrómu
0.00 €
112132
Nepriradené k predmetu
1.
Ostatné
Ako prejsť od písania ceruzou k písaniu perom? Skúste použiť tieto motivačné diplomy. Cieľom tohto materiálu je
1.99 €