Materiály od užívateľa Natália Baránková

107177
Triednická hodina
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Kartičky so 40 rolami pre žiakov. Môžete rozdať napríklad v deň vysvedčenia na konci roka. Cieľom tohto súboru je
2.79 €
106913
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Ako sa naučiť koľko dní majú mesiace v roku? Plagát do triedy alebo domov Vám pri tom pomôže.
0.00 €
103829
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí
Ostatné
Cieľom súboru je oceniť, motivovať i povzbudiť deti pozitívnym hodnotením. V súbore nájdete Milý... Milá... +
1.49 €
103772
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
V súbore nájdete: Milý... Milá... + čiernobiela verzia oboch Cieľom je oceniť, motivovať i povzbudiť žiakov pozitívnym
1.49 €
96611
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Cieľom súboru je precvičiť si pozornosť, potešiť žiakov v čase oddychu a vzbudiť u nich zvedavosť. V súbore nájdete 8
2.49 €
93478
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Cieľom súboru je zhodnotiť a oceniť prácu žiakov pomocou nálepiek, a zároveň ich motivovať k lepším výsledkom. Súbor
1.99 €
87145
Matematika
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Cieľom didaktickej hry je upevniť/precvičiť získané vedomosti o sčítaní/odčítaní do 20 BEZ prechodu pomocou príkladov na
2.49 €
81688
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Týmto materiálom si žiaci opakujú písmená abecedy, rozvíjajú slovnú zásobu, učia sa orientovať v tabuľke a utvrdzujú si
1.99 €
63337
Triednická hodina
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Poďme sa dozvedieť niečo nové o svojich spolužiakoch. každý dostane 2 obojstranné hárky žiaci sa snažia vyplniť úlohy
2.99 €
60419
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Slovné úlohy sú zamerané na rozvoj myslenia. Sú vhodné pre žiakov na konci 1. ročníka alebo v 2. ročníku na spestrenie
2.99 €
60036
Slovenský jazyk - čítanie
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V súbore nájdete 5 PL zameraných na rozvoj čítania s porozumením, kde do textu žiaci dopĺňajú vhodné slová. Otázky
2.49 €
57036
Matematika
3., 4., 5.
Ostatné
10 zašifrovaných obrázkov pomocou príkladov na násobenie a delenie do 100. Žiaci sa popri počítaní zahrajú na detektívov
2.99 €