Materiály od užívateľa Natália Baránková

28470
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Súbor so slovami, ktoré sa žiakom najviac pletú. Celkovo súbor obsahuje 29 strán. Dajú sa vytlačiť ako plagáty na
6.50 €
28323
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
15 PL na precvičenie/zdokonalenie grafomotoriky.
2.50 €
26425
Triednická hodina
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Motivačné predpovede pre žiakov na školský rok. V súbore nájdete 20 predpovedí spracovaných vo formáte A4 aj A5. Taktiež
3.70 €
26329
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
V ukážke môžete vidieť spracované vybrané slová po P. V súbore nájdete takto spracované všetky vybrané slová.
15.00 €
25288
Slovenský Jazyk
4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Žiak hodí kockou a zapíše si číslo do tabuľky, podľa čísla určí pád. Následne vyskloňuje zadané slovo v sg aj v pl
4.00 €
25226
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Súbor obsahuje: rozvrh hodín zoznam detí pravidlá triedy tabuľky na dvere ročné obdobia prázdny obrázok na dotvorenie
4.50 €
24090
Slovenský jazyk - čítanie
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 10 textov s otázkami vo veľkosti A4. Verím, že týmto súborom prispejete k rozvoju čítania s
3.50 €
24089
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
V prílohe nájdete šípky s príkladmi malej násobilky. Hru hrajú aspoň 4 hráči v kruhu. Šípky sú utočené príkladmi nadol
2.50 €
24087
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
V prílohe nájdete 32 slovných úloh, ich riešenia a tabuľku navrhnutú k riešeniu úloh. Verím, že úlohy budú Vašich žiakov
4.00 €
24074
Slovenský jazyk - písanie
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Listy sú vo formáte A4 vytvorené podľa šlabikára LIPKA. Písmená o, ô, v, w, b v súboroch NIE SÚ zahrnuté, pretože ich
3.50 €
24063
Slovenský jazyk - písanie
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Listy sú vo formáte A4 vytvorené podľa šlabikára LIPKA. Písmená o, ô, v, w, b v súboroch NIE SÚ zahrnuté, pretože ich
3.00 €
24058
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Túto hru je možné využiť v rannom kruhu alebo hocikedy v rámci hodiny - voľného času. V prílohe nájdete šípky so 120
5.00 €
24005
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Tento súbor obsahuje rozvrh hodín, pravidlá pre žiakov, úlohy pre týždenníkov, kalendár aj prázdny obrázok na dopísanie
5.00 €
23983
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 25 pracovných listov veľkosti A4. Verím, že deťom pomôžu upevniť poznatky o geometrických útvaroch.
3.00 €
23961
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 50 pracovných listov vo veľkosti A4. Na každom PL sú spracované 2 povolania. Spolu je to 100 PL
4.50 €
23960
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 50 pracovných listov vo veľkosti A5. 2 na 1 strane A4. Verím, že tým potešíte Vaše detičky a hravo sa
3.00 €
23953
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
V prílohe nájdete 20 pracovných listov A4 zameraných na zakresľovanie/zapisovanie počtu slabík. Nech Vám tento súbor
3.00 €