Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46650
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita na triedenie zvierat podľa častí sveta (kontinentov), na ktorých žijú. PDF obsahuje: kartičky s obrázkami
2.60 €
46563
Slovenský jazyk - čítanie
2., 3.
Pracovné listy
Čitateľská karta Tuláčik a Klára. Poslúži na rozvíjanie fantázie, dokončenie príbehu, identifikáciu hlavnej postavy,...
0.99 €
46327
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Zvieratá z nášho lesa (materiál 5 v 1) Materiál obsahuje kartičky s reálnymi obrázkami zvierat (22 druhov), s ktorými sa
2.50 €
46210
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
3.50 €
45993
Prírodoveda
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy zamerané na lesné zvieratá. Súčasťou je 11 pracovných listov a 1 plagát. Na pracovných listoch sú
1.99 €
45470
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
Súbor s témou sneh obsahuje 10 listov, medzi ktorými sú úlohy z grafomotoriky, obrázky zimného oblečenie, obrázky
0.99 €
45391
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
Priestorová orientácia na tému Prezimujúce vtáky. Priestorové skladanie je rozdelené podľa troch obtiažností. Súbor
1.40 €
45024
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
Materiál má 18 strán a témou je OCEÁN. Obsahuje pracovné listy, kartičky s obrázkami živočíchov, omaľovánky, námet na
4.99 €
44837
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Študijný materiál pre všetky zvedavé deti, ktorý využijete aj ako doplnok prírodovedy Na 18 stranách nájdete informácie
3.20 €
44082
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Zrakové vnímanie je postrehová hra, kde si hráč - dieťa otočí kartičku - ktoré sú uložené smerom dole. Následne musí čo
1.50 €
44021
Vlastiveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Slovenské Tatry obsahujú : Rastlinstvo a Živočíšstvo Naj štíty, plesá, chaty Zásady správneho turistu Ako vznikli Tatry
1.49 €
43551
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Zimné športy so zvieratkami. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou
1.50 €
43497
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
POLÁRNE ZVIERATÁ + ESKIMÁCI Obsahuje : 73 strán Vhodný pre deti od 3-7 r. Cena :6€ Čo v ňom nájdete ? - štipcovačku s
6.00 €
43257
Slovenský jazyk - písanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Súbor pracovných listov - písanie mien lesných zvierat, určovanie počtu slabík. Zvieratá - veverica, diviak, srnka
0.99 €
43129
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje 31 strán na tému: čo robia zvieratká v zime, ktoré sú zamerané na rozvoj sluchového vnímania, zrakového
2.50 €
42934
Logopédia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Táto interaktívna prezentácia je využiteľná v terapii či domácom nácviku na rozvoj jazykových zručností buď vo forme ppt
1.00 €
42187
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
Omrzeli Vás razítka a výtlačky? Vyskúšajte prácu detí odmeniť nálepkami.
0.99 €
41514
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Pdf súbory s obrázkami a pomenovaniami polárnych zvierat v slovenskom a anglickom jazyku, 15 obrázkov.
1.20 €