Materiály od užívateľa Kateřina Lokvencová

Dobrý den,

jsem učitelka angličtiny, matematiky a českého jazyka na Montessori základní škole a vytvářím žákům pomůcky, o které se ráda podělím. V anglickém jazyce vycházím z učebnice Happy Street 2 (pro 4. ročník), Project 1 (pro 5. ročník) a Project Explore 1 (pro 6. ročník).

 

52711
Matematika
5., 6., 7.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež na precvičenie prevodov jednotiek dĺžky, a to BEZ desatinných
1.80 €
52003
Matematika
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Popis: Žiakmi obľúbená hra Ja mám, kto má… na tému násobilka. Hra je vhodná na zopakovanie násobilky, obsahuje rôzne
1.20 €
47502
Matematika
2., 3.
Domino
Originálna aktivita slúžiaca na precvičenie sčítania a odčítania rádovo do 100. Žiaci skladajú k sebe malé trojuholníky
1.50 €
39614
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Originálny vianočný materiál na precvičenie násobilkového delenia. V materiáli nájdete 8 vianočných stromčekov a 48
2.00 €
39584
Matematika
4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie násobenia a delenia číslami 1, 10, 100, 1 000, 10 000. Príklady sú rádovo do milióna
1.40 €
28378
Matematika
2., 3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému násobilka - delenie (2-10). Žiak pomocou štipca alebo sponky označí výsledok. Po
1.45 €
28000
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desaťtisíce a státisíce. Obsahuje 2x21
1.00 €
27990
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desiatky, stovky a tisíce. Obsahuje 3x21
1.45 €
27731
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému delenia so zvyškom. Žiak pomocou kolíčka alebo sponky označí výsledok. Po otočení
1.45 €
27684
Matematika
2., 3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému násobilka (2-10). Žiak pomocou kolíčka alebo sponky označí výsledok. Po otočení
1.60 €
27451
Matematika
5., 6.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež základných početných operácií s desatinnými číslami (sčítanie
1.85 €
19860
Anglický jazyk
5., 6., 7.
Didaktické hry
Jednoduchá aktivita slúžiaca na precvičenie spočítateľnosti podstatných mien a precvičenie základnej slovnej zásoby témy
1.00 €