Materiály od užívateľa Kateřina Lokvencová

Dobrý den,

jsem učitelka angličtiny, matematiky a českého jazyka na Montessori základní škole a vytvářím žákům pomůcky, o které se ráda podělím. V anglickém jazyce vycházím z učebnice Happy Street 2 (pro 4. ročník), Project 1 (pro 5. ročník) a Project Explore 1 (pro 6. ročník).

 

28378
Matematika
2., 3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému násobilka - delenie (2-10). Žiak pomocou štipca alebo sponky označí výsledok. Po
1.45 €
28000
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desaťtisíce a státisíce. Obsahuje 2x21
1.00 €
27990
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desiatky, stovky a tisíce. Obsahuje 3x21
1.45 €
27731
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému delenia so zvyškom. Žiak pomocou kolíčka alebo sponky označí výsledok. Po otočení
1.45 €
27684
Matematika
2., 3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému násobilka (2-10). Žiak pomocou kolíčka alebo sponky označí výsledok. Po otočení
1.60 €
27451
Matematika
5., 6.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež základných početných operácií s desatinnými číslami (sčítanie
1.85 €
19860
Anglický jazyk
5., 6., 7.
Didaktické hry
Jednoduchá aktivita slúžiaca na precvičenie spočítateľnosti podstatných mien a precvičenie základnej slovnej zásoby témy
1.00 €
18886
Matematika
4., 5., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie zlomkov - konkrétne vyjadrenie časti z celku. Celkom 40 kariet, ktoré zozadu obsahujú
1.60 €
18885
Matematika
3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na precvičenie násobenia a delenia číslami 10, 100, 1 000 až do 1 000 000. Žiak pomocou
1.60 €
18884
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Aktivita slúži na precvičenie násobenia číslami 10, 100, 1 000 a 10 000. Príklady sú rádovo do milióna. Možno využiť
1.45 €
18883
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie násobenia a delenia rádovo do 100 000. Žiaci na karte hľadajú dvojice (príklad a výsledok)
1.80 €
18865
Anglický jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie toho, ako sa v angličtine hovorí koľko je hodín. Na obrázkoch sú iba ručičkové hodiny
1.65 €
18863
Matematika
4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita so štipcami na precvičenie rímskych číslic. Žiak pomocou štipca/sponky zaznačí výsledok. Obsahuje
1.50 €
10644
Matematika
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie delenia v rozsahu násobilky, a to číslami 2-9. Žiaci majú celkom 8 výsledkov (čísel) a k
1.40 €
10216
Matematika
4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Originálna aktivita slúžiaca na precvičenie prevodu zlomku na desatinné číslo, prípadne naopak. Žiaci skladajú k sebe
1.40 €
10137
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež základných početných operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie
1.80 €
10065
Nemecký jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Originálna aktivita slúžiaca na precvičenie čísel v nemčine. Žiaci skladajú k sebe malé trojuholníky (číslo + nemecké
1.80 €
10034
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie násobilky 1-10. Žiaci na karte hľadajú dvojice (príklad a výsledok), ktoré si škrtnú
1.60 €