Materiály od užívateľa Kateřina Lokvencová

Dobrý den,

jsem učitelka angličtiny, matematiky a českého jazyka na Montessori základní škole a vytvářím žákům pomůcky, o které se ráda podělím.

Materiály zde na webu jsou komplet ve slovenštině (u případných výjimek je uvedeno, že jsou česky). Videa s materiály ukazují české verze :-).

Katka

 

69582
Matematika
5., 6., 7., 8., 9.
Didaktické hry
Súbor praktických slovných úloh, ktoré slúžia na precvičenie výpočtu objemu či povrchu kocky a kvádra. Úlohy majú vzadu
2.00 €
67143
Matematika
3., 4., 5., 6.
Didaktické hry
Aktivita obsahuje príklady, ktoré sú zadané slovne a rozvíjajú tak porozumenie textu a logického myslenia. Obsahuje vždy
2.00 €
64877
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Štipcovanie
Obľúbená aktivita slúži na precvičenie použitia členov v angličtine. Obsahuje kartičky s vetami, kde žiak určuje
0.99 €
64767
Matematika
3., 4., 5.
Bingo
Obľúbená súťažná hra - bingo. Každý žiak dostane kartu s inými číslami (výsledky násobenia). Učiteľ potom diktuje
1.50 €
52711
Matematika
5., 6., 7.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie logického myslenia a tiež na precvičenie prevodov jednotiek dĺžky, a to BEZ desatinných
1.80 €
52003
Matematika
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Popis: Žiakmi obľúbená hra Ja mám, kto má… na tému násobilka. Hra je vhodná na zopakovanie násobilky, obsahuje rôzne
1.20 €
47502
Matematika
2., 3.
Domino
O riginálna aktivita slúžiaca na precvičenie sčítania a odčítania rádovo do 100. Žiaci skladajú k sebe malé trojuholníky
1.50 €
39614
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Originálny vianočný materiál na precvičenie násobilkového delenia. V materiáli nájdete 8 vianočných stromčekov a 48
2.00 €
39584
Matematika
4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na precvičenie násobenia a delenia číslami 1, 10, 100, 1 000, 10 000. Príklady sú rádovo do milióna
1.40 €
28378
Matematika
2., 3., 4., 5.
Štipcovanie
Obľúbená aktivita s štipcami na tému násobilka - delenie (2-10). Žiak pomocou štipca alebo sponky označí výsledok. Po
1.45 €
28000
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desaťtisíce a státisíce. Obsahuje 2x21
1.00 €
27990
Matematika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál slúži na rýchle a efektívne precvičovanie zaokrúhľovania čísel na desiatky, stovky a tisíce. Obsahuje 3x21
1.45 €