Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
43820
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy - osemsmerovky 7 ks Téma: VYBRANÉ SLOVÁ
2.00 €
43336
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
MEGASÚBOR ROZDELENÝ NA VIAC PREDMETOV - ZAHRNUTÉ VŠETKY ROČNÍKY. PREZRITE SI MOJU CELÚ PONUKU A NÁJDETE SÚBOR PRE VŠETKY
1.50 €
43318
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
MEGASÚBOR ROZDELENÝ NA VIAC PREDMETOV - ZAHRNUTÉ VŠETKY ROČNÍKY. PREZRITE SI MOJU CELÚ PONUKU A NÁJDETE SÚBOR PRE VŠETKY
1.50 €
43257
Slovenský jazyk - písanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Súbor pracovných listov - písanie mien lesných zvierat, určovanie počtu slabík. Zvieratá - veverica, diviak, srnka
0.99 €
42680
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Výtvarne spracované sebahodnotiace listy. Dizajn a farby, ktoré žiakov budú motivovať k písaniu 💙
0.99 €
40427
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Novoročné aktivity- ciele na nový rok, písanie životného príbehu, spomienky na minulý rok, písanie novoročného pozdravu
1.19 €
40092
Slovenský jazyk - písanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Cieľom VIZUO PÍSANIA je osvojenie písmen a čísiel nie len na základe fonetickej zhody s ilustráciou, ale prostredníctvom
3.20 €
39564
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Ponúkam súbor, ktorý obsahuje 28 obrázkových slov. Je vhodný pre deti predškolského veku a pre prváčikov alebo aj pre
1.50 €
39350
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje predlohy na 24 jednoduchých slov na 3 písmenká, 36 predlôh jednoduchých slov na 4 písmenkami a 3 sady
1.50 €
38270
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
29 kociek a námety na ich uplatnenie Hra na čítanie - dieťa hodí spoluhláskovou kockou, nahlas povie, čo hodilo (napr. B
4.00 €
37982
Slovenský Jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ahojte, pripravila som si pre našich žiakov tento kvíz, ktorý preverí ich vedomosti zo slovenského jazyka. Precvičia si
0.99 €
37937
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita VIANOČNÁ ABECEDA - Kartičky zameraná na hlásky a písmená, fonematické uvedomenie hlások. Aktivita učí pomenovať
3.99 €
37936
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita VIANOČNÁ ABECEDA zameraná na hlásky a písmená, fonematické uvedomenie hlások. Aktivita učí pomenovať nápovedné
4.90 €
37779
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list na opakovanie učiva s vianočnou náladou (4. ročník) Dokument obsahuje úlohy na opakovanie učiva: -
0.99 €
37395
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Komplexný MAXI súbor malých a veľkých tlačených písmen. Ku každému písmenu nájdete v pracovnom zošite 3 strany. Cvičenia
2.99 €
37136
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Pracovné listy s vianočnou tematikou zamerané na rozvoj grafomotoriky. Slabikovanie, prepisovanie písmen, omaľovánka.
1.20 €