Materiály od užívateľa Martina Dominová

133112
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7.
Didaktické hry
Didaktická hra je zameraná na určovanie pádu a čísla podstatných mien všetkých troch rodov. Cieľom je precvičovanie a
2.00 €
131206
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra Číslovka je zameraná na číslovky a ich druhy: základné, radové, násobné, skupinové a druhové. Cieľom didaktickej hry
1.70 €
125182
Slovenský Jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
Didaktická hra Spodobuj s leňochodmi je určená na precvičovanie, fixáciu a upevnenie učiva o znelostnej asimilácii
1.70 €
109747
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Jednoduchá postrehová hra. Súbor obsahuje 55 kruhových kariet. Na každej karte je 8 odlišných vianočných/zimných
1.50 €
109746
Slovenský Jazyk
1., 2.
Didaktické hry
Hra je založená na princípe pexesa. Súbor obsahuje 30 písmen a k nim priradené obrázky. Úlohou žiaka je nájsť správnu
1.50 €
109744
Slovenský Jazyk
1., 2.
Didaktické hry
Súbor pozostáva z 80 kariet. Slová sú zložené z 3, 4, 5 a 6 písmen po 20 kariet (farebne rozlíšené). Úlohou žiaka je
1.80 €
109743
Slovenský Jazyk
5., 6.
Didaktické hry
DOMINO je vytvorené analogicky ku klasickej hre. Cieľom je precvičovanie a fixácia vzorov podstatných mien. Súbor
1.30 €
109742
Slovenský Jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
MILIONÁR je zameraný na slovesá. Cieľom je precvičovanie a fixácia GK slovies. Súbor pozostáva zo 102 kariet , t. j. 102
1.70 €