Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46008
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF obsahuje 5 pracovných listov s úlohami a podnetmi na diskusiu. Deti budú: určovať, čo trápi detičky na obrázku
1.70 €
45877
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako sa cítim? Akú náladu má kamarát? Rozoznávanie emócií, s ktorými sa stretávame. Súbor obsahuje 44 rôznych emócií.
3.80 €
45638
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Štipcovanie
Deti sa naučia spočítať jednotlivé obrázky, ktoré patria k téme Ľudské telo. Materiál je možné využiť do materských aj
1.20 €
45626
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí
Didaktické hry
BALÍČEK TROCH PDF MATERIÁLOV NA TÉMU ĽUDSKÉ TELO. 1. PRACOVNÉ LISTY A ÚLOHY PRE DETI V materiáloch nájdete 46 strán
1.90 €
45582
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Pexeso
Súbor obsahuje 20+20 kartičiek pexeso. 6 obrázkov na rozstrihanie a 6 obrázkov ako podložka. (ruka, ústa, srdce, mozog
1.20 €
45564
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
+ Strana 1. a 2. sprievodný líst + Strany 3. až 7. obsahujú obrázky k zmyslom - hmat, chuť, zrak, čuch, sluch. Vždy je
1.60 €
45467
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Já mám, kto má
HRA Zaujímavá hra, ktorá je zameraná pre deti v predškolskom veku najmä na rozvíjanie reči, slovnej zásoby a priamej
1.00 €
45466
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
V materiáloch nájdete 46 strán pracovných listov a úloh pre deti k téme Ľudské telo a zmysly. Súčasťou súboru sú
1.50 €
44022
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Maximálne precvičenie slovnej zásoby (20 slov) v nasledujúcich aktivitách: prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou domino
6.20 €
43889
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Súbor je možné využiť na interaktívnej tabuli alebo klasicky na tlač. V súbore môžete nájsť 74 aktivít, ktoré sú
1.90 €
43057
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Skladačky
Súbor obsahuje: tematické karty skladačky grafomotorické PL bludisko štipcovanie zrakové vnímanie logické rady a iné
1.90 €
42062
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál "Záhadné taniere: Moja chuť" pozostáva zo strán, na ktorých sa nachádzajú taniere na farebných obrusoch. Na
2.20 €
42017
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Priestorová orientácia na tému Ľudské organy. Priestorové skladanie je rozdelené podľa troch obtiažností. Súbor obsahuje
1.40 €
41771
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Tematický súbor Ľudské telo a zdravie je možné využiť na interaktívnej tabuli (prípadne aj klasicky pre tlač). V súbore
1.90 €
41751
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Trojzložkové karty
Toto PDF pomôže vašim deťom spoznať základné orgány tela. Materiál je pripravený v súlade s montessori princípmi
1.79 €
41337
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Trojzložkové karty
PDF obsahuje: 1 plagát A4 - ľudské telo - časti tela 1 plagát A4 - ľudské telo - časti tela - na doplnenie 1 plagát A4 -
2.00 €
40968
Telesná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
KARTIČKY JOGA + CVIČENIA Obrázky môžete rozprestrieť na zem. Postupne si vybrané dieťa vytiahne obrázok cvičenia, ktoré
2.00 €
40179
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Plagát na podporu zdravého stravovania môžete vyvesiť v jedálni, v triede či doma. Koncept "jeme dúhu" je zjednoduchšený
0.99 €