Materiály od užívateľa Vyber správnu školu!

Na základe mapovanie potrieb žiakov 8. a 9. ročníka v roku 2021, do ktorého sa zapojilo 3000 žiakov z celého Slovenka sme sa rozhodli vytvoriť organizáciu „Vyber správnu školu.“ Hlavným cieľom organizácie je aktívne zapojiť a motivovať žiakov k výberu strednej školy, ktorá bude zodpovedať ich záujmom, potrebám a životným hodnotám. Sme toho názoru, že žiaci prejavujú väčšiu mieru záujmu o výber SŠ, ak majú jasnú ucelenú predstavu o tom, kto sú, čo ich baví a napĺňa, aké majú silné a slabé stránky. V organizácií sa snažíme žiakov viesť k správnym životným rozhodnutiam a vytvárať mosty medzi vzdelávaním, poznávaním seba samého a výberom kariéry.

120036
Občianska výchova
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Skladačky
Aktivita - "Poskladaj si kariéru" Cieľom tohto kvízu je upriami pozornosť žiakov na dôležité otázky, ktoré sa týkajú
3.10 €
117177
Občianska výchova
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita – „Kariérny strom v 2 obmenách“ Aktivita je vhodná či už pre individuálne alebo skupinové kariérne poradenstvo
2.85 €
110595
Etická výchova
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita – „Cesta sebarozvoja“ Predkladaný materiál pre prácu so žiakmi (8.-9.ročníka a vyššie) v oblasti kariérnej
3.70 €
110286
Etická výchova
Školský klub detí, 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita "Silné VS slabé stránky" Aktivita je zameraná na prácu, spoznávanie a uvedomenie si silných a slabých stránok
2.20 €
96196
Občianska výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Kariérny poradca - aktivity a teória Materiál je určený pre nových kariérnych poradcov, výchovných poradcov, triednych
9.90 €
95955
Občianska výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Aktivita - Moje budúce “JA“ Aktivita je vhodná pre žiakov 2. stupňa základnej školy, aktivita je veľmi kreatívna a dá sa
3.20 €
95544
Etická výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Skvelým spôsobom, ako môže kariérny poradca, triedny učiteľ, výchovný poradca, psychológ,... na základných školách
2.89 €
64521
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita pozitívne rozhovory o sebe pomôže žiakom identifikovať negatívne myšlienky o sebe a nahradiť ich pozitívnymi
1.50 €
58336
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Komunikačné kartičky povolania obsahujú 92 povolaní, o ktorých môžte so žiakmi v rámci kariérového poradenstva
1.40 €
46999
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Aktivita zahŕňa: - hraciu dosku (mapa mesta) - karty s popisom povolaní - pokyny a pravidlá - herné figúrky (autá a
3.00 €
42322
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Pracovné listy "Spoznaj samého seba!" obsahujú otázky zamerané na reflexiu na vyššej úrovni, nad ktorými žiaci
5.00 €
30972
Nepriradené k predmetu
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ
Bingo
Pravidlá hry 1. Rozdajte predlohu na bingo hráčom (každý hráč musí mať inú predlohu). 2. Zvoľte si medzi sebou jedného
1.50 €