Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
130628
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Plagátik pre rodičov na lepšie pochopenie konceptu fonematické uvedomovanie.
0.00 €
130415
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
pracovné listy od fázy fixácie R v slabikách po fázu fixácie v slovách slovná zásoba s R v rôznych slabičných
3.00 €
129495
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje maľovaný príbeh KAMARÁTI Z HMYZEJ RÍŠE s demonštračnými obrázkami, pracovné listy rozvíjajúce reč
3.90 €
126737
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Interaktívne karty pre najmenších. Spolu 15 tématických okruhov. V ZIP súbore nájdete postup na použitie. Zvieratká -
3.00 €
126736
Logopédia
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zvieratká - interaktívne karty, rozdelené podľa skupín. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1
3.00 €
126734
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Radenie obrázkov podľa postupnosti, interaktívne karty Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1. Zalaminovať
3.00 €
126732
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Rozdelenie obrázkov do skupín podľa farieb. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1. Zalaminovať, aplikovať
3.00 €
126036
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Jedným z predpokladov pre správny vývin artikulácie je dobre rozvinutá oromotorika. Cviky precvičujeme najlepšie pred
2.70 €
124776
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Sluchové uvedomovanie je základným kameňom samotnej rečovej produkcie, porozumenia, opakovania a v škole tiež napríklad
2.89 €
123881
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
kartičkový materiál určený na precvičovanie tvorby jednotného a množného čísla zahrnuté všetky rody - mužský, ženský
1.50 €
121555
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor obsahuje: edukačné karty - zvieracie rodinky (úlohou dieťaťa je priradiť zvieratká k hlavému obrázku) pracovný
2.00 €
120440
Anglický jazyk
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Trojzložkové karty
Ako zmysluplne zabaviť dieťa? Skúste naše trojzložkové karty na tému Farby, tvary a čísla/Colours, shapes and numbers
2.10 €