Materiály od užívateľa Marie Halámková

131367
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Pri mori. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek
1.75 €
131366
Telesná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Letné športy. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek
1.75 €
131365
Dejepis
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Stredovek. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek
1.75 €
131364
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Aktivita obsahuje 10 kariet so zábavnými úlohami na tému Námorníci. Súčasťou súboru je diplom a aktivity na rozstrihanie
1.95 €
131178
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Piráti. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek
1.75 €
131177
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet na tému Safari/ZOO. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek
1.75 €
131176
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 28 hracích kariet na tému Zelenina a ovocie. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu
1.75 €
130526
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 28 hracích kariet na tému Leto. V prípade záujmu si môžete vytlačiť aj zadnú stranu kartičiek (pozadia
1.75 €
130525
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje 9 kariet so zábavnými úlohami na tému Vydra riečna. Súčasťou súboru sú aj medaily za splnenie úloh
1.95 €
130524
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje 10 kariet so zábavnými úlohami na tému Včely. Súčasťou súboru sú aj medaily za splnenie úloh. Odporúčania
1.95 €
129794
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje farebné aj čiernobiele pracovné listy, štipcovanie a ďalšie aktivity na tému Včely. Odporúčania pre tlač
1.95 €
126866
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Súbor obsahuje farebné aj čiernobiele pracovné listy, kolíčkovanie, skladačky a ďalšie aktivity na tému Moja rodina
3.80 €