Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
26570
Vlastiveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z vlastivedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
24150
Vlastiveda
4., 8.
Didaktické hry
Didaktická hra zameraná na prácu s mapou. Pomocou 14 indícií a úloh žiaci objavujú mestá, významné strediská cestovného
2.00 €
22182
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál obsahuje sadu edukačných kariet k tematickému celku starostlivosť o zdravie. Karty sa dajú použiť ako súčasť
1.50 €
21583
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita Režim dňa - splnené aktivity, vhodná ako učiť deti zodpovednosti a ako sa orientovať v denných aktivitách
2.99 €
20622
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Materiál obsahuje sadu edukačných kariet zameranú na spoznávanie zvierat - domácich aj voľne žijúcich. Karty sa dajú
2.50 €
20236
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Praktická učebná pomôcka zameraná na nácvik a upevnenie mesiacov v roku a dni v týždni s tématikou dúha. Žiaci: - sa
1.49 €
19698
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako s deťmi tráviť viac času von v prírode a zaujať ich? Môžete ich zapojiť do bádania a hľadania, aby sa mohli
2.99 €
18833
Prírodoveda
MŠ, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Aktivita kalendár, pomáha deťom zorientovať sa v čase. Tematický celok čas (deň, mesiac, rok, ročné obdobie, dni v
1.49 €
18662
Prírodoveda
MŠ, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Náučný materiál mesiace v roku. Poslúži ako výzdoba triedy, ale aj ako hravá hra k učeniu. Obsahuje 15 strán.
1.49 €
17863
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Pexeso
Súbor obsahuje 35 strán v anglickom aj slovenskom jazyku. Na prvých stránkach si detičky osvoja 12 krajín a národností v
2.50 €
17449
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Jesenné kartičky 30 obrázkov typických jesenných vecí
0.99 €
17448
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kniha aktivít - JESEŇ Táto kniha aktivít s roztomilými ilustráciami pomôže dieťaťu hravou formou sa naučiť niečo nové
4.90 €
15999
Prírodoveda
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
Materiál „Dni v týždni“ je určený na precvičovanie určovania dní v týždni - čo bolo včera, čo je dnes, čo bude zajtra
1.00 €
15389
Vlastiveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Súbor viac ako 20 aktivít pre deti predškolského veku obsahuje pracovné listy na rozvoj predmatematických predstáv
4.50 €
13643
Dopravná výchova
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou zopakujete učivo z Prvouky na tému: Doprava. Hra
1.20 €
9560
Dejepis
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Urči čo k sebe patrí, zoraď podľa časovej postupnosti.
1.60 €
9559
Dejepis
Školský klub detí, 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Skladačky
Puzzle pravek-skladačky nielen pre menších ale aj pre starších.
1.30 €
9008
Dejepis
Školský klub detí, 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Pravek - prehľad kariet jednotlivými obdobiami doplnené kontrolnými vetami, časová os.
2.00 €