Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46650
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita na triedenie zvierat podľa častí sveta (kontinentov), na ktorých žijú. PDF obsahuje: kartičky s obrázkami
2.60 €
45050
Vlastiveda
4.
Didaktické hry
História slovenského národa pre štvrtákov hravo. Spoločenská hra vrátane návodu, herných otázok a odpoveďového hárku.
2.50 €
44021
Vlastiveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Slovenské Tatry obsahujú : Rastlinstvo a Živočíšstvo Naj štíty, plesá, chaty Zásady správneho turistu Ako vznikli Tatry
1.49 €
44006
Vlastiveda
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
materiál pripravovaný k pracovnej učebnici Vlastiveda pre 4. ročník (vydavateľstvo aitec). Pojmové mapy sú jedna z metód
3.50 €
42231
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Náučný plagát k téme SLOVENSKO. Všetky potrebné informácie pre dieťa na jednom mieste. Možnosť vytlačiť A3 aj A4.
4.90 €
40887
Prírodoveda
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4.
Didaktické hry
Spoznávanie živočíchov, tučniakov žijúcich v chladných podmienkach Antarktídy. V súbore sa nachádza: *plagát veľkosti A4
3.69 €
40886
Prírodoveda
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Spoznávanie živočíchov, žijúcich v chladných podmienkach Arktídy. V súbore sa nachádza: *plagát veľkosti A4 *zvieratá na
3.69 €
34614
Vlastiveda
Školský klub detí, 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pracovné listy na vlastivedu. Sú v nich rovnaké mestá/pamiatky, no typy úloh sú iné a rozvíjajú sa pri nich rôzne
1.19 €
30666
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Nácvik rozpoznávania jesenných druhov listov. Učenie sa je s týmto vzdelávacím materiálom pre deti zábavné. Použite
1.99 €
26570
Vlastiveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z vlastivedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
24150
Vlastiveda
4., 8.
Didaktické hry
Didaktická hra zameraná na prácu s mapou. Pomocou 14 indícií a úloh žiaci objavujú mestá, významné strediská cestovného
2.00 €
22182
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál obsahuje sadu edukačných kariet k tematickému celku starostlivosť o zdravie. Karty sa dajú použiť ako súčasť
1.50 €
21583
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita Režim dňa - splnené aktivity, vhodná ako učiť deti zodpovednosti a ako sa orientovať v denných aktivitách
2.99 €
20622
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Materiál obsahuje sadu edukačných kariet zameranú na spoznávanie zvierat - domácich aj voľne žijúcich. Karty sa dajú
2.50 €
20236
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Praktická učebná pomôcka zameraná na nácvik a upevnenie mesiacov v roku a dni v týždni s tématikou dúha. Žiaci: - sa
1.49 €
19698
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako s deťmi tráviť viac času von v prírode a zaujať ich? Môžete ich zapojiť do bádania a hľadania, aby sa mohli
2.99 €
18833
Prírodoveda
MŠ, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Aktivita kalendár, pomáha deťom zorientovať sa v čase. Tematický celok čas (deň, mesiac, rok, ročné obdobie, dni v
1.49 €
18662
Prírodoveda
MŠ, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Náučný materiál mesiace v roku. Poslúži ako výzdoba triedy, ale aj ako hravá hra k učeniu. Obsahuje 15 strán.
1.49 €