Materiály od užívateľa BašKa

Ponúkam vizuálne príťažlivé materiály využiteľné najmä pre logopédov, ale i špeciálnych a ďalších pedagógov. Pracovať s nimi budú určite vedieť aj rodičia, ktorí chcú svoje detičky posúvať vpred v rôznych oblastiach. Všetky materiály vychádzajú z odborných kníh a slovenských i zahraničných metodík, prevažne z oblasti logopédie. Verím, že sa s nimi každému bude dobre pracovať :)

128874
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Bingo
Logopedické bingo - materiál obsahuje 14 strán obrázkov a hracích plánov k fixácii hlásky R v kombinácii tr, dr, kr, gr
0.99 €
128867
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Bingo
Logopedické bingo - materiál obsahuje 14 strán obrázkov a hracích plánov k fixácii hlásky R v kombinácii tr, dr, kr, gr
1.10 €
124776
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Sluchové uvedomovanie je základným kameňom samotnej rečovej produkcie, porozumenia, opakovania a v škole tiež napríklad
2.89 €
112101
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Tento materiál slúži na precvičovanie a rozvíjanie porozumenia počutému či prečítanému, so zameraním sa na predložky. Je
3.00 €
112096
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Čitateľská gramotnosť zahŕňa dva významné procesy: techniku čítania a porozumenie prečítanému. Okrem techniky čítania je
3.00 €
108936
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Materiál poslúži k nácviku tvorby gramaticky správnych viet, je vhodný pre všetky detičky vo veku od 4 rokov, pre
1.90 €
108457
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Materiál poslúži k nácviku tvorby gramaticky správnych viet, je vhodný pre všetky detičky vo veku od 4 rokov, pre
1.90 €
107471
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Materiál poslúži k nácviku tvorby gramaticky správnych viet, je vhodný pre všetky detičky vo veku od 4 rokov, pre
1.90 €
89776
Slovenský Jazyk
MŠ, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál využiteľný od najmenších detí po tie najväčšie. Inštrukcie a námety na prácu nájdete priamo v ňom. Vďaka tomuto
1.50 €
89773
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú
1.10 €
89770
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú
1.10 €
89768
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú
1.10 €