Materiály od užívateľa Ing. Patrícia Chrobáková

136125
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obsah: Súbor obsahuje 142 strán materiálov ku téme: ľudské telo. V súbore nájdete teoretické oboznámenie sa s danou
5.99 €
132142
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Obsah: Súbor obsahuje 75 strán, pracovné listy zamerané na grafomotoriku, vyčleňovanie prvej hlásky slova, slabikovanie
4.99 €
131252
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pexeso
Obsah: Súbor obsahuje 58 strán, pracovné listy zamerané na grafomotoriku, jednoduchú matematickú gramotnosť
4.50 €
130911
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Diplomy, pochvaly
Súbor obsahuje: Pamätné listy a odznaky na koniec školského roka pre materské školy Odporúčania pre tlač: Pre dlhšiu
3.20 €
129612
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
Obsah: Súbor obsahuje 52 strán, pracovné listy ktoré možno využiť pri tvorbe knihy pre otca, diplomy pre najlepšieho
3.50 €
128612
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pexeso
Obsah: 70 stranový súbor obsahuje samostatné plagáty k danej téme, diplomy, pozvánku na MDD, priraďovaciu aktivitu
4.99 €
120469
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obsah: Súbor obsahuje 60 strán, pracovné listy ktoré možno využiť pri tvorbe knihy pre mamu, diplomy pre najlepšiu
4.00 €
117541
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Obsah: Súbor obsahuje 20 samostatných strán - 40 kariet, vhodných na komunikáciu (čo vidím na obrázkoch?) - hľadanie
3.00 €
117540
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
66 stranový PDF súbor "Hmyz / čo to lezie v tráve?" obsahuje: teoretickú časť zameranú na oboznámenie sa s najznámejšími
4.00 €
117539
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Obsah: Súbor obsahuje 15 samostatných kariet, vhodných na komunikáciu (čo vidím na obrázkoch?) - vyvodenie prvej hlásky
3.20 €
114812
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
41 stranový materiál k téme: Rozdiel medzi mestom a dedinou / Mesto - dedina / Miesto, kde žijem... Obsah: Súbor
4.90 €
113479
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Obsah: Súbor obsahuje 16 samostatných strán - písmen “MAREC MESIAC KNIHY” vhodných ako výzdoba triedy. Odporúčania pre
1.60 €