Materiály od užívateľa Ing. Patrícia Chrobáková

95786
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
PDF 65 stranový materiál na tému: Rodina. Obsahuje pracovné listy, pexeso, hru "ja mám, kto má?", grafomotoriku, tangram
3.50 €
95446
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor "Vtáctvo v zimnom období" obsahuje teoretické vedomosti k téme. Pracovné listy - grafomotoriku, puzzle, básničku
4.00 €
95128
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
Súbor zimné športy a iné aktivity v zime. Obsahuje pracovné listy, výukovy materiál, hru ja mám, kto má...
3.90 €
94271
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
24 Krásnych vianočných príbehov. Príbehy sú vhodné pre deti, na spestrenie predvianočného času. Doplnené o pekné obrázky
4.00 €
92994
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Príprava hodiny/lekcie
PDF súbor zameraný na tému: Zvieratá v zime.
3.99 €
92550
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Súbor zameraný na tému: Vesmír (pre MŠ a ZŠ - 1. stupeň). Súbor obsahuje hru: ja mám, kto má (pre 20 detí)
4.90 €
92116
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Vianočné tradície a zvyky : tradície z minulosti, kresťanské tradície a tradície zo súčasnosti. Zložka obsahuje taktiež
4.00 €
92108
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Kvalitný súbor zameraný na tému Stridžie dni, tradície predvianočného obdobia, zvyky a pranostiky. Opis sviatkov (sv
3.50 €
92012
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Bingo
Pracovné listy na tému Vianoce.
1.20 €
91672
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Já mám, kto má
PDF súbor obsahuje hru: ja mám, kto má zameranú na povolania. Súbor má 23 strán.
1.10 €
91464
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
PDF súbor zameraný na dopravnú výchovu hlavne pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.
3.50 €
91114
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor zameraný na tému: zdravie človeka / zdravú a nezdravú stravu. Obsahuje množstvo aktivít, maľované čítanie
3.50 €