Materiály od užívateľa Simonkine pomôcky (Simona Herteľová)

Prajem pekný deň! 🌞

Som učiteľka na prvom stupni základnej školy, a rada vytváram rôzne plagáty, učebné materiály a didaktické pomôcky, ktoré sa dajú vo vyučovaní všestranne využiť. Verím, že si u mňa nájdete to, čo poteší vás aj vašich žiakov. :)

Nájdete ma aj na instagramovom profile ako:

Simona Herteľová a Simonkine pomôcky

22862
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po B Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22861
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po M Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22860
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po P Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22859
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po R Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22858
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po S Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22857
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po V Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22856
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO - vybrané slová po B Vybrané slová sú farebne rozlíšené. Hra
1.00 €
22855
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po B? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22854
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po M? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22853
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po P? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22852
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po R? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22821
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po S? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22820
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po V? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
22819
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: Ja mám, kto má ... vybrané slová po Z? Hra je vytvorená na zopakovanie
1.00 €
20256
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Vytvorte si vlastný rozvrh hodín. K dispozícii máte 2 varianty predmetov - skratky a celý názov. Výhoda rozvrhu je, že
2.00 €
20255
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Vytvorte si vlastný rozvrh hodín s mackovou tematikou. K dispozícii máte 2 varianty predmetov - skratky a celý názov
2.00 €
16420
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
10 rôznych medaily na koniec školského roka: - za výborný prospech - za čítanie s porozumením a prácu s textom - vzorné
1.00 €
16419
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
10 rôznych pochvál na koniec školského roka: - za výborný prospech - za čítanie s porozumením a prácu s textom - vzorné
1.00 €