Materiály od užívateľa Kristína Urdová

123779
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA Vedľajšie vetné členy – predmet, prívlastok, príslovkové určenie Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať
2.50 €
123573
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA Hlavné vetné členy – Podmet a Prísudok Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť viac
2.00 €
110251
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Š T I P C O V A Č K A POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať kartičky pomiešame, rozdáme
2.00 €
109896
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - vzory podstatných mien OBSAH: - 1 sada - VZOR + OBRÁZOK - 5 sád - VZOR + SLOVO (sady sú farebne rozlíšené)
2.50 €
109813
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA SLOVESÁ - činnostné a stavové slovesá Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť viac
1.50 €
109796
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ČÍSLOVKY - Spoločenská hra Hra je vhodné na opakovanie učiva o číslovkách (pre 7. ročník a vyššie). Potrebujeme: hrací
2.00 €
109160
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA SLOVESÁ, VID SLOVIES – dokonavé/nedokonavé Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť
1.50 €
109150
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA ČÍSLOVKY – ZÁKLADNÉ, RADOVÉ, NÁSOBNÉ Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam vytlačiť viac
2.00 €
104674
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
PLAGÁTY - epické žánre Materiál obsahuje plagáty, ktoré je možné využiť ako výzdobu triedy, aby ich mali žiaci pri
2.00 €
104645
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - Báje Potrebujeme: hrací plán (odporúčam formát A4/A3 a zalaminovať), hracie figúrky a kocku Postup
1.50 €
104609
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - BÁJKY Potrebujeme: hrací plán (odporúčam formát A4/A3 a zalaminovať), hracie figúrky a kocku Postup
1.50 €
104534
Cudzie jazyky
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
SPOLOČENSKÁ HRA - Opakovanie učiva 6. ročníka, ruský jazyk OBSAHUJE 2 HRY - opakovanie ruského jazyka pre 6. ročník ZŠ
2.00 €