Materiály od užívateľa Kristína Urdová

46357
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
SPOLOČENSKÁ HRA - Bábkové divadlo Hra je vhodná pre 5. ročník Žiaci si zábavnou formou zopakujú, čo vedia z tematického
2.50 €
46346
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
UMELECKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY Trópy a figúry (prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, metafora, metonymia, symbol, básnická
2.80 €
46338
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra - PUZZLE - Slovné druhy je vhodná na opakovanie učiva o slovných druhov. Puzzle je potrebné vytlačiť, pre
2.50 €
41374
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Spoločenská hra - PRÍDAVNÉ MENÁ 2 - hra je určená pre žiakov 6. ročníka po prebratí tematického celku Prídavné mená
2.50 €
40071
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA - VETNÉ ČLENY Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať kartičky pomiešame, rozdáme žiakom do skupín, ich
3.00 €
39750
Slovenský Jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso - Vetné členy Zopakujte si vetné členy prostredníctvom didaktickej hry. Súbor obsahuje: - pojmovú mapu -
3.00 €
38475
Slovenský Jazyk
6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie BALADY Spoločenská hra Hra je vhodné na opakovanie učiva o baladách v 6. ročníku. Pomôcky a postup hry je
2.50 €
37440
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Domino je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. V predvianočnom období si môžu žiaci
1.00 €
37432
Anglický jazyk
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Domino je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. V predvianočnom období si môžu žiaci
1.00 €
37422
Anglický jazyk
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. V predvianočnom období si môžu žiaci
1.00 €
35717
Slovenský Jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - Frazeologizmy Súbor obsahuje frazeologické jednotky. Na jednej kartičke je frazeologizmus a na druhej kartičke
3.00 €
35363
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PEXESO - literárne pojmy Súbor obsahuje pojmy, ktoré má ovládať štvrták. Odporúčam na záver šk. roka ako opakovanie
3.00 €
34484
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. V predvianočnom období si môžu žiaci
1.00 €
34107
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pexeso je skvelou voľbou ako si zopakovať slovnú zásobu pri výučbe cudzieho jazyka. Materiál obsahuje 36 párov
2.00 €
33507
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
JA MÁM, KTO MÁ - azbuka Hru je vhodné použiť v poazbukovom období ako motivačnú časť hodiny. Kartičky vytlačíme
1.50 €
31711
Slovenský Jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
ŠTIPCOVAČKA - SPODOBOVANIE Postup: vytlačiť, zalaminovať, rozstrihať (odporúčam tlačiť na farebný papier podľa
3.00 €
30685
Anglický jazyk
1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
FLASHCARDS IN ENGLISH COLORS Sada obsahuje 12 kartičiek (po rozstrihaní získate formát A6) farieb v angličtine. Žiaci sa
1.50 €
30684
Cudzie jazyky
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
FLASHCARDS V RUŠTINE ЦВЕТА раздаточные карточки Sada obsahuje 12 kartičiek (po rozstrihaní získate formát A6) farieb v
1.50 €