Materiály od užívateľa Patrícia Fullová

Vitajte!

Moje meno je Fullka a vytváram rôzne tematické materiály pre deti v MŠ a 1.stupeň ZŠ. Vytváranie rôznych súborov pre deti je mojím koníčkom. Zameriavam sa na didaktické hry, obrázkové materiály na tabuľu, pracovné listy pre deti a mnoho iného. Verím, že si z mojej ponuky vyberiete, to čo práve hľadáte! 

S láskou 

Fullka

110474
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Ahojte, ponúkam PDF súbor JAR, VEĽKÁ NOC , ktorý je vhodný k tematickému celku Jar prichádza, Maľované vajíčko
1.99 €
108860
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Ahojte, ponúkam PDF súbor MAREC- MESIAC KNIHY , ktorý je vhodný k tematickému celku Marec- Mesiac knihy, Múdrosť v knihe
1.99 €
107801
Vlastiveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Ahojte, ponúkam PDF súbor SLOVENSKO- MOJA VLASŤ , ktorý je vhodný k tematickému celku Krajina, v ktorej žijem, Moja
1.99 €
107399
Hudobná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor HUDOBNÉ NÁSTROJE, ktorý je vhodný k tematickému celku Keď nestačia slová, prehovorí hudba
1.99 €
105817
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor VESMÍR, ktorý je vhodný k tematickému celku Naša Zem je guľatá, Vesmír, ... Súbor obsahuje 35
1.99 €
105297
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor JARNÉ KVIETKY, ktorý je vhodný k tematickému celku Jar, Jar prichádza, Jarné prebúdzanie
1.99 €
102042
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Ahojte, ponúkam PDF súbor ZVIERATKÁ V ZIME, ktorý je vhodný k tematickému celku Zvieratká v zime, Lesné zvieratká
1.99 €
99776
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor POVOLANIA, ktorý je vhodný k tematickému celku Kto pracuje cez deň. kto pracuje v noci, Čím
1.99 €
98225
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Ahojte, ponúkam PDF súbor VTÁCTVO NA SLOVENSKU, ktorý je vhodný k tematickému celku Zvieratká v zime, Vtáčiky pri
1.99 €
94731
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor MIKULÁŠOV ZOZNAM. Súbor je vhodný na zalaminovanie. Súbor obsahuje : -20 zoznamov s rôznymi
0.99 €
94219
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Ahojte, ponúkam PDF súbor DEŇ A NOC. Súbor obsahuje 42 strán: 5x plagát - Ročné obdobia - znaky ročných období; 2x
1.99 €
92177
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ahojte, ponúkam PDF súbor ZIMNÁ A JESENNÁ POSTREHOVKA, ktorý je obľúbený nielen u detí, ale aj dospelých. Súbor je
1.49 €