Materiály od užívateľa Svetlana Dušková

38133
Slovenský jazyk - literatúra
2.
Ostatné
Hra zameraná na literárne pojmy a autor - dielo v 2. ročníku ZŠ. Hra obsahuje 28 malých kartičiek a 28 veľkých kariet.
1.50 €
37966
Slovenský Jazyk
2.
Štipcovanie
Súbor obsahuje spolu 90 kartičiek. 45 kartičiek obsahuje štipcovanie na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky. 45
1.50 €
35747
Matematika
2.
Didaktické hry
"Počítanie s hubkami" - sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10. Súbor obsahuje hru Puzzle, resp. hľadanie
1.49 €
33523
Prvouka
2., 3.
Domino
Hra DOMINO - vhodná na precvičovanie určovania času pomocou analógových a digitálnych hodín. Súbor obsahuje 18 mini
1.50 €
33400
Anglický jazyk
2.
Já mám, kto má
Hra zameraná na používanie I can...I can´t Hra obsahuje 2 verzie - 1. počet kartičiek 16, 2. počet kartičiek 18
1.10 €
33399
Prvouka
2., 3.
Já mám, kto má
Hra zameraná na určovanie času. Súbor obsahuje 24 kartičiek.
1.10 €
32454
Slovenský jazyk - gramatika
2.
Já mám, kto má
Obľúbená hra Ja mám, kto má? zameraná na precvičovanie rozlišovacích znamienok.
0.99 €
31528
Matematika
2.
Didaktické hry
sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10 rybičky je potrebné vystrihnúť, zalaminovať a na ústa pripnúť kancelársku
2.50 €
31347
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Obľúbená kartičková hra pre 2. ročník ZŠ. Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10
0.99 €