Materiály od užívateľa Svetlana Dušková

117184
Geometria
2., 3., 4.
Já mám, kto má
Hra zameraná na premenu jednotiek. Obsahuje 24 hracích kartičiek.
1.10 €
89300
Matematika
3.
Domino
Domino na precvičovanie násobilky číslom 1, 2. Hra v dvoch verziách, pre dvojice, aj pre väčšiu skupinu.
0.99 €
82913
Slovenský Jazyk
3., 4.
Já mám, kto má
Obľúbená hra Ja mám, kto má zameraná na slová so slabikotvornými spoluhláskami L, Ĺ, R, Ŕ
1.20 €
79537
Slovenský Jazyk
2., 3.
Didaktické hry
Hra je zameraná na triedenie hlások, už podľa toho, ako chcete, či iba na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky, alebo aj
2.50 €
61983
Slovenský Jazyk
2.
Didaktické hry
Cieľom hry je zopakovať si učivo zo slovenčiny, zahrať sa, a zbierať body, ktoré si potom detičky môžu vymeniť za to, čo
2.49 €
51127
Slovenský Jazyk
2.
Já mám, kto má
Ja mám, kto má? Hra zameraná na opakovanie mäkkých a tvrdých spoluhlások, ako aj tvrdej a mäkkej výslovnosti slabík de
1.29 €
48440
Matematika
2.
Domino
Súbor obsahuje dve hry. Puzzle- hľadanie dvojíc- počítanie do 100 s celými desiatkami. Domino- sčítanie a odčítanie do
1.99 €
48418
Matematika
2.
Já mám, kto má
Obľúbená hra zameraná na hľadanie čísel, ktoré sú hneď pred, alebo hneď za číslom. V obore do 100. Spolu 30 kartičiek.
1.19 €
43594
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Hra obsahuje 27 kartičiek, ale môžete využiť iba toľko, koľko máte detí v triede. Akurát nerozdáte posledné karty
1.49 €
42361
Matematika
2.
Já mám, kto má
Obľúbená hra zameraná na precvičovanie desiatok a jednotiek do 100.
1.19 €
39913
Slovenský Jazyk
2.
Já mám, kto má
Hra zameraná na precvičovanie samohlások a dvojhlások. Obsahuje 18 kartičiek. Hľadaná samohláska, alebo dvojhláska je
1.10 €
39499
Anglický jazyk
2., 3., 4.
Já mám, kto má
Obľúbená hra I have...Who has? Zameraná na dopravné prostriedky. Hra obsahuje 18 hracích kartičiek
1.19 €