Materiály od užívateľa Mgr. Radka Topoliová

Som pani učiteľka v materskej škole. Baví ma tvoriť súbory pre detičky do MŠ. Budem rada, že uľahčia prácu a ušetria čas aj Vám. 

118010
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Tréning fonematického uvedomovania hlásky v slove. Materiál obsahuje 30 kariet na určovanie hlásky na začiatku slova
1.50 €
117643
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Tajničky. Súbor slúži na upevňovanie učiva, písanie y/ý, i/í, dĺžňov a pod. Tajničky odporúčam vytlačiť, zalaminovať a
1.40 €
117642
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 2., 3., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Hravé opakovanie. Súbor obsahuje 33 kariet zameraných na opakovanie učiva. Súbor je zameraný na dvojhlásky, dlhé a
1.20 €
116690
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Zatúlané písmenká. Úlohou deti je poskladať slovo z pomiešaných písmen, ako pomôcku môžu využiť aj obrázok. Do voľného
1.20 €
116689
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Jarná aktivita- písmenká. Každá karta obsahuje obrázok, názov daného obrázka a písmená. Úlohou deti je zakrúžkovať len
1.50 €
116686
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Já mám, kto má
Hra Ja mám, kto má - s písmenami a obrázkami. Deti sa naučia formulku: "Ja mám" a prečítajú veľké tlačené písmeno, alebo
1.50 €