Tajničky - opakovanie + vybrané slová

Kategória:
Počet strán:
17
Veľkosť: 32.51 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
31. 3. 2024
Zdieľať:

Tajničky. 

Súbor slúži na upevňovanie učiva, písanie y/ý, i/í, dĺžňov a pod. Tajničky odporúčam vytlačiť, zalaminovať a písať fixkou. Súbor obsahuje aj tajničky zamerané na vybrané slová. Druhú časť súboru odporúčam tlačiť obojstranné, na druhej strane je riešenie tajničiek. Súbor obsahuje 21 tajničiek. 

Ďalšie produkty od autora Mgr. Radka Topoliová

118010
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Tréning fonematického uvedomovania hlásky v slove. Materiál obsahuje 30 kariet na určovanie hlásky na začiatku slova
1.50 €
117642
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 2., 3., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Hravé opakovanie. Súbor obsahuje 33 kariet zameraných na opakovanie učiva. Súbor je zameraný na dvojhlásky, dlhé a
1.20 €
116686
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Já mám, kto má
Hra Ja mám, kto má - s písmenami a obrázkami. Deti sa naučia formulku: "Ja mám" a prečítajú veľké tlačené písmeno, alebo
1.50 €
116690
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Ostatné
Zatúlané písmenká. Úlohou deti je poskladať slovo z pomiešaných písmen, ako pomôcku môžu využiť aj obrázok. Do voľného
1.20 €
Tajničky - opakovanie + vybrané slová Tajničky - opakovanie + vybrané slová
Tajničky.  Súbor slúži na upevňovanie učiva, písanie y/ý, i/í, dĺžňov a pod. Tajničky odporúčam vytlačiť, zalaminovať a písať fixkou. Súbor obsahuje aj tajničky zamerané na vybrané slová. Druhú časť súboru odporúčam tlačiť obojstranné, na druhej strane je riešenie tajničiek. Súbor obsahuje 21 tajničiek. 
117643
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Didaktické hry>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Abeceda>Prázdniny
1.40