Materiály od užívateľa Zuzana Barancová

Som učiteľka na prvom stupni. Vo svojom voľnom čase rada tvorím pomôcky, ktoré obzvláštnia klasické výučbu. 

77320
Pracovné činnosti
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zoznam jesenných činností. Môžete ho plniť ako trieda, spoločne, v rámci jednotlivých hodín alebo rozdať žiakom ako
0.00 €
76602
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor pracovných listov na tému vtáky (spevavce). Materiál obsahuje: - časti vtáky - texty o vybraných vtákoch s
0.99 €
72706
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na matematiku s jesennou témou. Vhodné pre predškolský vek a žiakov prvého ročníka. Súbor obsahuje 7
0.99 €
72082
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
Kartičky s číslami od 0 - 20 na tému VČIELKY. vhodné ako výzdoba do triedy vhodné ako pomôcka na hodiny matematiky
0.99 €
72023
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Škola a trieda. Vhodné pre prvý ročník na predmet slovenský jazyk (téma Škola a trieda)
0.99 €
55817
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Deň Zeme a ekológia. Kartičky zobrazujú činnosti a veci, ktoré prispievajú k
0.99 €
48878
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jari a Veľkej noci je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok
0.99 €
47996
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody podstatných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
37696
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou zimy a Vianoc je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa
0.99 €
32105
Anglický jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou Halloween je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa čísel
0.99 €