Materiály od užívateľa Zuzana Barancová

Som učiteľka na prvom stupni. Vo svojom voľnom čase rada tvorím pomôcky, ktoré obzvláštnia klasické výučbu. 

95409
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B. Hra obsahuje: - 24 kartičiek so slovami (na
0.99 €
91133
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Časy slovies. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti. Môžete hrať ako
0.99 €
89560
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy s mriežkou, pomocou ktorej žiak dokresľuje druhú polovicu obrázka. Následne obrázok vyfarbí. Obrázky sú v
0.99 €
77320
Pracovné činnosti
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zoznam jesenných činností. Môžete ho plniť ako trieda, spoločne, v rámci jednotlivých hodín alebo rozdať žiakom ako
0.00 €
76602
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor pracovných listov na tému vtáky (spevavce). Materiál obsahuje: - časti vtáky - texty o vybraných vtákoch s
0.99 €
72706
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na matematiku s jesennou témou. Vhodné pre predškolský vek a žiakov prvého ročníka. Súbor obsahuje 7
0.99 €
72082
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
Kartičky s číslami od 0 - 20 na tému VČIELKY. vhodné ako výzdoba do triedy vhodné ako pomôcka na hodiny matematiky
0.99 €
72023
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Škola a trieda. Vhodné pre prvý ročník na predmet slovenský jazyk (téma Škola a trieda)
0.99 €
55817
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Deň Zeme a ekológia. Kartičky zobrazujú činnosti a veci, ktoré prispievajú k
0.99 €
48878
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jari a Veľkej noci je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok
0.99 €
47996
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody podstatných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €