Vybrané slová po B - aktivity

Počet strán:
5
Veľkosť: 5.42 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
5. 12. 2023
Zdieľať:

Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B. 

Hra obsahuje:

 - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).

 - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie)

Postup hry:

Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo tak, aby nepoužil základ slova. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebraté učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré slová žiakom treba ešte zopakovať. 

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

27065
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na hodiny SJ zameraná na opakovanie učiva gramatiky 3. ročníka a učiva gramatiky 4. ročníka. Je možné ju
1.50 €
32105
Anglický jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou Halloween je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa čísel
0.99 €
130040
Etická výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Ďakujem Vám za zakúpenie tohto materiálu. Súbor je určený na Deň otcov. Cieľom kupónov je formovať pozitívny vzťah medzi
0.99 €
76602
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor pracovných listov na tému vtáky (spevavce). Materiál obsahuje: - časti vtáky - texty o vybraných vtákoch s
0.99 €
Vybrané slová po B - aktivity Vybrané slová po B - aktivity
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B.  Hra obsahuje:  - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).  - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie) Postup hry: Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo tak, aby nepoužil základ slova. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebraté učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré slová žiakom treba ešte zopakovať. 
95409
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Postrehová hra>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
0.99