Vybrané slová po B - aktivity

Počet strán:
5
Veľkosť: 5.42 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
5. 12. 2023
Zdieľať:

Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B. 

Hra obsahuje:

 - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).

 - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie)

Postup hry:

Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo tak, aby nepoužil základ slova. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebraté učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré slová žiakom treba ešte zopakovať. 

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

37696
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou zimy a Vianoc je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa
0.99 €
27065
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na hodiny SJ zameraná na opakovanie učiva gramatiky 3. ročníka a učiva gramatiky 4. ročníka. Je možné ju
1.50 €
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
72023
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Škola a trieda. Vhodné pre prvý ročník na predmet slovenský jazyk (téma Škola a trieda)
0.99 €
Vybrané slová po B - aktivity Vybrané slová po B - aktivity
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B.  Hra obsahuje:  - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).  - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie) Postup hry: Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo tak, aby nepoužil základ slova. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebraté učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré slová žiakom treba ešte zopakovať. 
95409
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Postrehová hra>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
0.99