Deň detí kupóny

Kategória:
Téma:
Počet strán:
3
Veľkosť: 9.9 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
13. 5. 2024
Zdieľať:
  • 12 kupónov pre deti (1 z kupónov je voľný, obsah si vymyslí žiak alebo trieda spoločne)
  • súčasťou je podrobné vysvetlenie obsahu kupónov
  • pravidlá pre použitie kupónov si stanoví učiteľ spolu s triedou (napr. kupón je možné využiť do konca roka, je potrebné ho preložiť ráno, ...)

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

55817
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Deň Zeme a ekológia. Kartičky zobrazujú činnosti a veci, ktoré prispievajú k
0.99 €
77320
Pracovné činnosti
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zoznam jesenných činností. Môžete ho plniť ako trieda, spoločne, v rámci jednotlivých hodín alebo rozdať žiakom ako
0.00 €
37696
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou zimy a Vianoc je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa
0.99 €
76602
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor pracovných listov na tému vtáky (spevavce). Materiál obsahuje: - časti vtáky - texty o vybraných vtákoch s
0.99 €
Deň detí kupóny Deň detí kupóny
12 kupónov pre deti (1 z kupónov je voľný, obsah si vymyslí žiak alebo trieda spoločne) súčasťou je podrobné vysvetlenie obsahu kupónov pravidlá pre použitie kupónov si stanoví učiteľ spolu s triedou (napr. kupón je možné využiť do konca roka, je potrebné ho preložiť ráno, ...)
126572
Etická výchova>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Ostatné>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Deň detí
0.99