Leto skladanie obrázkov

Kategória:
Počet strán:
27
Veľkosť: 21.62 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
13. 5. 2024
-10 % 0,99 €
0,89 €
Zdieľať:

Skladanie obrázkov s tematikou leta a prázdnin je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa čísel, následne ho pomenuje. S obrázkami sa dá ďalej pracovať podľa veku žiaka od jednoduchých až po zložitejšie úlohy: diskusia na tému leto a prázdniny tvorba viet, tvorba príbehu, maľovanie, tvorenie. Obrázky sú vhodné aj na cudzí jazyk, učenie slovíčok na tému leto a prázdniny.

Súbor obsahuje 27 obrázkov

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

47996
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody podstatných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
126572
Etická výchova
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
12 kupónov pre deti (1 z kupónov je voľný, obsah si vymyslí žiak alebo trieda spoločne) súčasťou je podrobné vysvetlenie
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
31706
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor piatich pracovných listov na tému Halloween + správne riešenia vybraných úloh (spolu 8 listov). Aktivity sú
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
55817
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Deň Zeme a ekológia. Kartičky zobrazujú činnosti a veci, ktoré prispievajú k
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
Leto skladanie obrázkov Leto skladanie obrázkov
Skladanie obrázkov s tematikou leta a prázdnin je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa čísel, následne ho pomenuje. S obrázkami sa dá ďalej pracovať podľa veku žiaka od jednoduchých až po zložitejšie úlohy: diskusia na tému leto a prázdniny tvorba viet, tvorba príbehu, maľovanie, tvorenie. Obrázky sú vhodné aj na cudzí jazyk, učenie slovíčok na tému leto a prázdniny. Súbor obsahuje 27 obrázkov
126521
Anglický jazyk>Slovenský Jazyk>Triednická hodina>Didaktické hry>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Leto>Ročné obdobia
0.99