Čísla včielky

Počet strán:
21
Veľkosť: 9.75 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 9. 2023
Zdieľať:

Kartičky s číslami od 0 - 20 na tému VČIELKY.

  • vhodné ako výzdoba do triedy
  • vhodné ako pomôcka na hodiny matematiky (učenie čísel, počítanie)
  • čísla od 0 - 10 sú vyobrazené  s príslušným počtom včielok
  • čísla od 11 - 20 sú znázornené bez počtu včiel

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

72023
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Škola a trieda. Vhodné pre prvý ročník na predmet slovenský jazyk (téma Škola a trieda)
0.99 €
55817
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Deň Zeme a ekológia. Kartičky zobrazujú činnosti a veci, ktoré prispievajú k
0.99 €
91133
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Časy slovies. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti. Môžete hrať ako
0.99 €
126572
Etická výchova
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
12 kupónov pre deti (1 z kupónov je voľný, obsah si vymyslí žiak alebo trieda spoločne) súčasťou je podrobné vysvetlenie
0.99 €
Čísla včielky Čísla včielky
Kartičky s číslami od 0 - 20 na tému VČIELKY. vhodné ako výzdoba do triedy vhodné ako pomôcka na hodiny matematiky (učenie čísel, počítanie) čísla od 0 - 10 sú vyobrazené  s príslušným počtom včielok čísla od 11 - 20 sú znázornené bez počtu včiel
72082
Matematika>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Príprava hodiny/lekcie>Výzdoba triedy>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Včely>Živočíchy>Hmyz
0.99