Jesenná matematika

Počet strán:
7
Veľkosť: 17.08 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
29. 8. 2023
Zdieľať:
  • Pracovné listy na matematiku s jesennou témou. 
  • Vhodné pre predškolský vek a žiakov prvého ročníka. 
  • Súbor obsahuje 7 farebných hravých pracovných listov (šesť sa dá využiť aj na samostatnú prácu, pri jednom je nutná asistencia - čítanie slovnej úlohy).

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

72082
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
Kartičky s číslami od 0 - 20 na tému VČIELKY. vhodné ako výzdoba do triedy vhodné ako pomôcka na hodiny matematiky
0.99 €
91133
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Časy slovies. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti. Môžete hrať ako
0.99 €
48878
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jari a Veľkej noci je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok
0.99 €
31706
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor piatich pracovných listov na tému Halloween + správne riešenia vybraných úloh (spolu 8 listov). Aktivity sú
0.99 €
Jesenná matematika Jesenná matematika
Pracovné listy na matematiku s jesennou témou.  Vhodné pre predškolský vek a žiakov prvého ročníka.  Súbor obsahuje 7 farebných hravých pracovných listov (šesť sa dá využiť aj na samostatnú prácu, pri jednom je nutná asistencia - čítanie slovnej úlohy).
72706
Matematika>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Pracovné listy>Príprava hodiny/lekcie>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Jeseň>Rastliny>Ročné obdobia>Živočíchy
0.99