Komunikačné kartičky koniec školského roka

Počet strán:
6
Veľkosť: 3.07 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
13. 5. 2024
-10 % 0,99 €
0,89 €
Zdieľať:

40 komunikačných kartičiek s otázkami. Kartičky je vhodné využiť na rannej komunite, počas etickej výchovy alebo kedykoľvek počas dňa na rozprúdenie diskusie. Cieľom je zhodnotiť a zrekapitulovať končiaci sa šk. rok a diskutovať o novom šk. roku.

 

Súbor obsahuje 40 kartičiek.

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

48878
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jari a Veľkej noci je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok
0.99 €
95409
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov po B. Hra obsahuje: - 24 kartičiek so slovami (na
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
26655
Prírodoveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z prírodovedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
-10 % 1 €
0,9 €
47996
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody podstatných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
-10 % 0,99 €
0,89 €
Komunikačné kartičky koniec školského roka Komunikačné kartičky koniec školského roka
40 komunikačných kartičiek s otázkami. Kartičky je vhodné využiť na rannej komunite, počas etickej výchovy alebo kedykoľvek počas dňa na rozprúdenie diskusie. Cieľom je zhodnotiť a zrekapitulovať končiaci sa šk. rok a diskutovať o novom šk. roku.   Súbor obsahuje 40 kartičiek.
126868
Etická výchova>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Hodnotenie, sebahodnotenie>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Prázdniny>Sebahodnotenie
0.99