Prírodovedné aktivity

Kategória:
Počet strán:
5
Veľkosť: 3.26 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
8. 9. 2022
Zdieľať:

Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z prírodovedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v rámci opakovania alebo na konci 3. ročníka.

Hru je možné kombinovať s hrou Vlastivedné aktivity. (tiež dostupné)

Hra obsahuje:

 - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).

 - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie)

Postup hry:

Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebrané učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré pojmy žiakom treba ešte zopakovať. 

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

26570
Vlastiveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z vlastivedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
72023
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Kartičky s obrázkami na tému Škola a trieda. Vhodné pre prvý ročník na predmet slovenský jazyk (téma Škola a trieda)
0.99 €
126572
Etická výchova
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
12 kupónov pre deti (1 z kupónov je voľný, obsah si vymyslí žiak alebo trieda spoločne) súčasťou je podrobné vysvetlenie
0.99 €
28071
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie vybraných a príbuzných slov. Hra obsahuje: - 24 kartičiek so slovami (na každej
1.00 €
Prírodovedné aktivity Prírodovedné aktivity
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z prírodovedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v rámci opakovania alebo na konci 3. ročníka. Hru je možné kombinovať s hrou Vlastivedné aktivity. (tiež dostupné) Hra obsahuje:  - 24 kartičiek so slovami (na každej kartičke sú 3 slová).  - 3 kartičky s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie) Postup hry: Žiak si najprv vylosuje kartičku s činnosťou (rozprávanie, kreslenie, ukazovanie). Potom si vylosuje kartičku so slovami a podľa vybratej činnosti opisuje, kreslí alebo ukazuje slovo. Ostatní žiaci hádajú slovo, kto uhádne, vystrieda žiaka. Hru je možné hrať aj ako súťaž skupín alebo určiť žiakov, aby vyberali činnosť, ktorou žiak slovo priblíži. Žiaci si tak zábavnou formou opakujú prebrané učivo a učiteľ môže zistiť, ktoré pojmy žiakom treba ešte zopakovať. 
26655
Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Ľudské telo>Rastliny>Živočíchy
1.00