Jesenná výzva

Kategória:
Téma:
Počet strán:
1
Veľkosť: 11.73 MB
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
18. 9. 2023
Cena:
0.00 € vr. DPH
Zdieľať:

Zoznam jesenných činností.

Môžete ho plniť ako trieda, spoločne, v rámci jednotlivých hodín alebo rozdať žiakom ako dobrovoľnú jesennú úlohu.

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

26570
Vlastiveda
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra vhodná na zopakovanie pojmov z vlastivedy 3. ročníka. Učiteľ ju môže využiť na začiatku 4. ročníka v
1.00 €
31706
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor piatich pracovných listov na tému Halloween + správne riešenia vybraných úloh (spolu 8 listov). Aktivity sú
0.99 €
46731
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody prídavných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
29114
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jesene je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok podľa čísel
0.99 €
Jesenná výzva Jesenná výzva
Zoznam jesenných činností. Môžete ho plniť ako trieda, spoločne, v rámci jednotlivých hodín alebo rozdať žiakom ako dobrovoľnú jesennú úlohu.
77320
Pracovné činnosti>Prvouka>Triednická hodina>Pracovné listy>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Jeseň
0.00