Materiály od užívateľa Tatiana Turner

34718
Výtvarná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Projekty
Ozdobu vystrihni, vymaľuj, podlep tvrdým papierom a pod obrázok napíš komu ju daruješ. Babke, kamarátovi alebo milej
1.00 €
34717
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál k výrobe otváracieho kvetu plus pracovný list ktorý poslúži na nástenku . Pracovný list si tiež môžte
1.00 €
34371
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagáty veselých trpaslúšikov s hudobnými znakmi pre najmenších hudobníkov. Trpaslúšikovia - noty v jednočiarkovanej
2.00 €
34354
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Základné hudobné znaky pre najmenších hudobníkov. Spolu 48 kartičiek s malými trpaslúšikmi. Trpaslúšikovia - noty v
2.00 €
34110
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy k výuke nôt v jednočiarkovanej oktáve pre najmenších. Malí trpaslúšikovia z príbehov pána Juraja Hartíka
2.00 €
33812
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Maľovanie obrázkov podľa hudobných znakov pre najmenších. Obrázok na precvičenie nôt, obrázok na precvičenie pomlčiek a
1.00 €
33632
Prírodoveda
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omaľovánka
Prvé zoznámenie sa s liečivými bylinkami. Spolu 12 bylinkových víl. Prvá strana obsahuje farebné obrázky víl ktoré môžte
2.00 €
32641
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Štipcovanie
Dynamika, solmizačná stupnica, noty v husľovom a basovom kľúči, stupnice - priraďuje sa názov podľa udaného
1.00 €
32620
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na precvičovanie nôt v husľovom a basovom kľúči. Priraď a notu napíš - opíš do notovej osnovy. Zobrazené
2.00 €
32459
Hudobná výchova
Štipcovanie
Karty majú široké využitie. Sú obľúbenou aktivitou pre čakajúcich muzikantov na hodinu nástroja, na prácu v skupine
1.00 €
31964
Anglický jazyk
Pracovné listy
Aktivity k výuke AJ. ZIP Súbor obsahuje aktivity k výuke 30 slovíčok v Halloween nálade. Veľa hodín náučnej zábavy
3.00 €
31835
Anglický jazyk
Skladačky
Záložky pre dievčatá . Music je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou dňa nielen pre teens. Čítanie už pomenej. Skúsme aj
1.00 €