Materiály od užívateľa Tatiana Turner

128957
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Omaľovanky s geometrickými tvarmi. Názvy sú v anglickom jazyku. Spolu 30 strán. Materiály podle autora |
2.00 €
128011
Hudobná výchova
Domino
Domino je logická hra vhodná pre všetky vekové kategórie. Hra rozvíja logické myslenie. Domino si vystrihnite, každý
1.00 €
128006
Hudobná výchova
Domino
Domino je logická hra vhodná pre všetky vekové kategórie. Hra rozvíja logické myslenie. Domino si vystrihnite, každý
2.00 €
127933
Hudobná výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Domino je logická hra vhodná pre všetky vekové kategórie. Hra rozvíja logické myslenie. Domino si vystrihnite, každý
2.00 €
127758
Hudobná výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Hudobné domino s notami - celá nota, polová nota, štvrťová nota, osminová nota, šestnástinová nota a ich trvanie.Tri
2.00 €
126957
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál k výuke určovania času v anglickom jazyku. Tabuľku vyplň podľa predlohy. Vystrihni po plnej čiare, zlož po
1.00 €
126956
Prvouka
Pracovné listy
Pracovné listy na precvičovanie určovania a zápisu času. Do zobrazených hodín dokresli hodinové ručičky podľa zobrazenia
1.00 €
126955
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Určovanie času s lienkou Lenkou v 15 minútových intervaloch. Vytlač, prestrihni každú kartu napoly, pomiešaj a pokús sa
1.00 €
126954
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Určovanie času s červeným budíkom. Priraďovacie kartičky v 5 minútových intervaloch. Vytlač, prestrihni každú kartu
1.00 €
126952
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Určovanie času, téma V škole. Priraďovacie kartičky v 15 minútových intervaloch. Určovanie času - malá balerína -
1.00 €
126740
Etická výchova
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Do šablóny nakresli svoj portrét , rámček si vymaľuj a dopíš svoje meno alebo obľúbený citát. Materiály podle autora |
0.00 €
126739
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 15 Skladateľov z obdobia Baroka po
5.00 €