Materiály od užívateľa Tatiana Turner

39662
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obrázky sú rozdelené podľa stupníc. Durové a molové s krížikmi alebo béčkami. 4 pracovné listy. Materiály podle autora |
2.00 €
39661
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
V PDF nájdete link na flipbook. PDF pošlite žiakom na email alebo na webstránky ktoré používate k výuke alebo použite
1.00 €
39541
Anglický jazyk
Hodnotenie, sebahodnotenie
V pdf nájdete link na flipbook. Tento link poslite žiakom na email alebo na webstánky ktoré používate k výuke. Obsah
1.00 €
38970
Etická výchova
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Záložky so sloníkom . 4 na výber. Milý darček pre celú triedu a susedov v paneláku. 1. Bring kindness everywhere you go
1.00 €
38847
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Spoločne s Fortissimou praktizujme na hudobný nástroj. Každý deň si zapíš koľko minút si cvičil na hudobnom nástroji
1.00 €
38846
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Karty s rytmickými cvičeniami. Rozdelené podľa stupňa náročnosti. Spolu10 setov. Každý set má 4 karty. Nápady na
1.00 €
37535
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na precvičenie nôt v jednočiarkovanej a dvojčiarkovanej osnove s kamarátkou Pianissimou. Spolu 7
1.00 €
37534
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Durové a molové stupnice z dielne kamarátky Pianissimi. Pomocná karta aka záložka alebo ťaháčik priložená. Skvelá
2.00 €
36938
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Obrázok si vymaľuj a notu správne napíš do notovej osnovy. Precvičujeme noty v jednočiarkovanej oktáve. Materiály podle
1.00 €
36257
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Uhádneš aký obrázok sa skrýva v tajničke? Ak poznáš svoje noty, pomlčky a hudobné kľúče s vylúštením tajničky nebudeš
1.00 €
36248
Výtvarná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Na obrázok zvoleného zimného pozadia, na výber je 6 obrázkov, nalep zhotoveného snehuliaka. Have fun! Potulky vianočného
1.00 €
36242
Výtvarná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Rím, Praha, Paríž, Barcelona a vianočný stromček. Stránky s pozadím miest sa dajú použiť aj samostatne alebo s iným
1.00 €