Materiály od užívateľa Tatiana Turner

126737
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Interaktívne karty pre najmenších. Spolu 15 tématických okruhov. V ZIP súbore nájdete postup na použitie. Zvieratká -
3.00 €
126736
Logopédia
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zvieratká - interaktívne karty, rozdelené podľa skupín. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1
3.00 €
126735
Prvouka
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Triedenie podľa materiálu. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1. Zalaminovať, aplikovať suchý zips na
3.00 €
126734
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Radenie obrázkov podľa postupnosti, interaktívne karty Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1. Zalaminovať
3.00 €
126733
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Protiklady. Slovenská , anglická a SJ-Aj verzia. S obrázkami a bez obrázkov. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac
3.00 €
126732
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Rozdelenie obrázkov do skupín podľa farieb. Interaktívne karty sa dajú použiť na viac spôsobov 1. Zalaminovať, aplikovať
3.00 €
126262
Matematika
Pracovné listy
č.1Podľa čísla v rámčeku vyfarbi správny počet okienok. č.2Spočítaj kruhy v rámčeku a správne číslo napíš do stredu
1.00 €
126261
Matematika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Papier na grafy, 30 rôznych listov na výber, bez miesta na výpočet alebo s miestom na výpočet. Na farme - geometrické
2.00 €
126260
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy s geometrickými tvarmi. Spolu 10 zvieratiek. Geometrické tvary vystrihni a správne nalep na pracovný list
2.00 €
126259
Matematika
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na precvičovanie čísiel. Čísla v jabĺčku vystrihni a správne nalep do tabuliek. Chýbajúce čísla -
1.00 €
126258
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy s číslami od 1-100. 15 rôznych pracovných listov na precvičovanie. Domino s číslami - pracovné listy -
1.00 €
126257
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Domino vystrihni. Získaš 11 domino kariet. Ak si ich zalaminuješ alebo nalepíš na tvrdý papier, vydržia ti dlhšie
2.00 €