Materiály od užívateľa Tatiana Turner

913
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na upevnenie učiva štátov okolo sveta. 32 štátov v súbore. V anglickom jazyku Doplň údaje a obrázok
2.00 €
911
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na upevnenie učiva štátov okolo sveta. 32 štátov v súbore. slovensko - anglická verzia Doplň údaje a
2.00 €
910
Zemepis
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy na upevnenie učiva štátov okolo sveta. 32 štátov v súbore. Doplň údaje a obrázok obyvateľov v národnom
2.00 €
907
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Lapbook
Otváracia kniha s hudobnými nástrojmi symfonického orchestra. Urob si sám projekt pre malých hudobníkov. Súbor obsahuje
5.00 €
906
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 3 Skladateľov z obdobia 20st Spolu 8
2.00 €
905
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 3 Skladateľov z obdobia 19st - 20st Spolu 8
2.00 €
904
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 3 Skladateľov z obdobia Romantizmu. Spolu 8
2.00 €
903
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 3 Skladateľov z obdobia Klasicizmu Spolu 8
2.00 €
902
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 3 Skladateľov z obdobia Baroka Spolu 8
2.00 €
894
Hudobná výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Skladačky
Hra nebo peklo so základnými hudobnými znakmi v slovensko - anglickej verzii. Opakujeme nielen hudobnú teóriu ale aj
1.00 €
891
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy a materiál k téme Slávni Hudobní Skladatelia. Súbor obsahuje 15 Skladateľov z obdobia Baroka po
5.00 €